Informacja z konferencji inicjującej Projekt – Biblioteka Uniwersytecka 7 czerwca 2018

wpis w: Aktualnosci | 0

„Wiedza i badania naukowe jako niezbędne narzędzia w przygotowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu” – to wiodący temat konferencji, która zainicjowała realizację Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. W wydarzeniu, które odbyło się 7 czerwca 2018 r. w Warszawie, wziął udział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zaproszeni eksperci oraz uczestnicy konferencji spotkali się tym razem w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmiany klimatu to wielkie wyzwanie współczesnego świata. Musimy nie tylko intensyfikować działania w kwestii ich zapobiegania, ale także potrafić dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W pierwszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. W dyskusji, którą moderował dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB, wzięli udział Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Barbara Miałkowska –  kierownik zespołu Zielonych Inwestycji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Maciej Sadowski – IOŚ-PIB, dr Paulina Legutko-Kobus – SGH, KPZK PAN i Krzysztof Skotak – IOŚ-PIB.

Obecnie adaptacja do zmian klimatu obok gospodarki obiegu zamkniętego są głównymi filarami zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy i wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w celu określenia przewidywanych zmian klimatu w przyszłości, co pozwoli odpowiednio się do nich przygotować i zminimalizować negatywne ich skutki – podkreślił dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

Eksperci skupili się na zagadnieniach z zakresu adaptacji do zmian klimatu w aspekcie m. in polityki klimatycznej kraju, w tym jakie działania planuje resor środowiska. Ponadto przedstawione zostały działania planistyczne oraz rozwiązania techniczne i ich znaczenie, ze wskazaniem  na opracowane już dobre praktyki w działaniach adaptacyjnych.

Nie bez znaczenia jest wpływ negatywnych skutków zmian klimatu na zdrowie i jakość życia mieszkańców, dlatego podniesiona w dyskusji, została również kwestia tego, jak możemy ograniczyć skutki takich zagrożeń, poprze właśnie działania skupione na adaptacji do zmian klimatu. Czy możliwy jest tzw. ,,złoty środek” pomiędzy intensywnością zabudowy, a działaniami mitygacyjnymi i adaptacyjnymi?

Ponadto w drugiej części konferencji, eksperci w swoich wystąpieniach, przybliżyli kwestie planowania przestrzennego miast w warunkach zmian klimatu.  Eksperci z IOŚ-PIB przedstawili wnioski z projektów poświęconych adaptacji do zmian klimatu realizowanych w Instytucie. Zaprezentowali także metodę oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Metoda ta będzie wykorzystana w Bazie Wiedzy. Zaprezentowano także europejski Program Copernicus  w kontekście powiązania obserwacji  klimatu i jakości powietrza. Zostało przedstawione pozyskanie, gromadzenie i wykorzystanie danych w bazach emisji do powietrza jakie realizowane jest w ośrodku IOŚ-PIB w KOBIZE.

Konferencja przebiegała w przyjaznej atmosferze, z dużym zaangażowaniem uczestników.

Prezentacje do pobrania