10

Dec 18

Jak wykonamy analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu

Jednym z zadań projektu Klimada 2.0 jest przeprowadzenie analizy ryzyka związanego ze zmianami klimatu dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Wynikiem analizy są mapy ryzyka dla sektorów i czynników klimatycznych wpływających na te sektory. Analizy dotyczą między innymi sektorów: zdrowia publicznego,...
Read More

21

Nov 18

Podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

  W dniach 29-30 października 2018 r. w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji był...
Read More

16

Nov 18

Raport Specjalny „Globalne ocieplenie o 1,5°C”

  W dniu 8 października opublikowany został Specjalny Raport Specjalny  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) „Globalne ocieplenie o 1,5°C” (w skrócie „SR1.5”). Raport ten został przygotowany na życzenie uczestników 21 konferencji klimatycznej (COP 21) w Paryżu, a ukazał się...
Read More

29

Oct 18

Klimada 2.0. na Targach POL-ECO-SYSTEM 2018

Miło nam poinformować, że Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2018 w Poznaniu, które odbyły się w dniach 23 października 2018 r. – 25 października 2018 r. Zorganizowane zostało stanowisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć informacji o...
Read More

16

Oct 18

DYREKTOR IOŚ-PIB O PROJEKCIE KLIMADA 2.0

Dyrektor IOŚ - PIB dr inż. Krystian Szczepański udzielił wywiadu do Magazynu Dziennika Gazety Prawnej - Liderzy Innowacyjności. Szeroko omawia działania projektowe, kwestię organizacji pracy oraz oczekiwane rezultaty. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią. http://liderzyinnowacyjnosci.com/klimada2-0-powstaje-innowacyjna-baza-wiedzy-nt-adaptacji-do-zmian-klimatu/
Read More

5

Oct 18

Dialog techniczny na działania informacyjne – promocyjne Projektu

IOŚ – PIB wszczął dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu "Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska...
Read More

2

Oct 18

Klimada 2.0. na międzynarodowej konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018

Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas  konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018. Było to dwudniowe spotkanie o charakterze międzynarodowym, skupiające ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i...
Read More

24

Sep 18

Invitation for a Conference on the impact of climate change on international law and European Union law

Invitation for a Conference on the impact of climate change on international law and European Union law   The Institute of Environmental Protection - National Research Institute in Warsaw and Department of International and European Law of the Cardinal Stefan...
Read More

14

Sep 18

Patronat Honorowy Ministra Środowiska

Miło nam poinformować, że Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, objął patronatem honorowym konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana...
Read More

13

Sep 18

Prasa o projekcie „Baza Wiedzy”

Miło nam poinformować, że informacja o realizowanym przez IOŚ – PIB przedsięwzięciu znalazła się w miesięczniku „Środowisko – ekologia, gospodarka, finanse, samorządy, edukacja” – wydanie lipiec / sierpień 2018 r. W artykule „Baza wiedzy o zmianach klimat” znalazła się relacja...
Read More