12

Sep 18

Możliwość uzyskania pilotażowych scenariuszy zmian klimatu

Informujemy, że scenariusze zmian klimatu dla obszaru Polski opracowywane w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i...
Read More

10

Sep 18

Ankieta – “Badanie potrzeb w zakresie informacji klimatycznych”

Szanowni Państwo, IOŚ-PIB realizuje projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki,  środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jednym z wyników...
Read More

1

Aug 18

Zaproszenie na konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatycznych na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

Zaproszenie na konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatycznych na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej” organizowaną przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29-30 października 2018 r.   Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut...
Read More