Dialog techniczny na działania informacyjne – promocyjne Projektu

| 0

IOŚ – PIB wszczął dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu “Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 09/10/2018 r. godz. 15:00.

Zapraszamy do udziału.

Więcej informacji na http://www.ios.org.pl/userfiles/file/przetargi/03.10.2018/oferta.html