Klimada 2.0. na Targach POL-ECO-SYSTEM 2018

| 0

Miło nam poinformować, że Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2018 w Poznaniu, które odbyły się w dniach 23 października 2018 r. – 25 października 2018 r. Zorganizowane zostało stanowisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć informacji o realizowanych działaniach. Ponadto Projekt został szczegółowo przedstawiony podczas konferencji dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, w ramach panelu „Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowo, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 22 października 2018 r.  w Poznaniu

Klimada 2.0. spotkała się z pozytywnym i pełnym zainteresowania przyjęciem.