Klimada 2.0
Logotypy

Aktualności

16listopada

Raport Specjalny „Globalne ocieplenie o 1,5°C”

  W dniu 8 października opublikowany został Specjalny Raport Specjalny  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) „Globalne ocieplenie o 1,5°C” (w skrócie „SR1.5”). Raport ten został przygotowany na życzenie uczestników 21 konferencji klimatycznej (COP 21) w Paryżu, a ukazał się w przededniu 24 konferencji COP24, która odbędzie się w grudniu br. w Katowicach. Raport SR1.5…

czytaj więcej 
29października

Klimada 2.0. na Targach POL-ECO-SYSTEM 2018

Miło nam poinformować, że Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2018 w Poznaniu, które odbyły się w dniach 23 października 2018 r. – 25 października 2018 r. Zorganizowane zostało stanowisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć informacji o realizowanych działaniach. Ponadto Projekt został szczegółowo przedstawiony podczas konferencji dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ…

czytaj więcej 
16października

DYREKTOR IOŚ-PIB O PROJEKCIE KLIMADA 2.0

Dyrektor IOŚ – PIB dr inż. Krystian Szczepański udzielił wywiadu do Magazynu Dziennika Gazety Prawnej – Liderzy Innowacyjności. Szeroko omawia działania projektowe, kwestię organizacji pracy oraz oczekiwane rezultaty. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią. http://liderzyinnowacyjnosci.com/klimada2-0-powstaje-innowacyjna-baza-wiedzy-nt-adaptacji-do-zmian-klimatu/

czytaj więcej 
5października

Dialog techniczny na działania informacyjne – promocyjne Projektu

IOŚ – PIB wszczął dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu “Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Termin składania zgłoszeń…

czytaj więcej 
2października

Klimada 2.0. na międzynarodowej konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018

Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas  konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018. Było to dwudniowe spotkanie o charakterze międzynarodowym, skupiające ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych. Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń…

czytaj więcej 
24września

Invitation for a Conference on the impact of climate change on international law and European Union law

Invitation for a Conference on the impact of climate change on international law and European Union law   The Institute of Environmental Protection – National Research Institute in Warsaw and Department of International and European Law of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw Monday-Tuesday October 29-30th, 2018 The Institute of Environmental Protection – National…

czytaj więcej 
14września

Patronat Honorowy Ministra Środowiska

Miło nam poinformować, że Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, objął patronatem honorowym konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Trwa przyjmowanie zgłoszeń. Zachęcamy do rejestracji. Udział w…

czytaj więcej 
13września

Prasa o projekcie „Baza Wiedzy”

Miło nam poinformować, że informacja o realizowanym przez IOŚ – PIB przedsięwzięciu znalazła się w miesięczniku „Środowisko – ekologia, gospodarka, finanse, samorządy, edukacja” – wydanie lipiec / sierpień 2018 r. W artykule „Baza wiedzy o zmianach klimat” znalazła się relacja z konferencji inicjującej realizację Projektu, która odbyła się 7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu…

czytaj więcej 
12września

Możliwość uzyskania pilotażowych scenariuszy zmian klimatu

Informujemy, że scenariusze zmian klimatu dla obszaru Polski opracowywane w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”  będą docelowo udostępnione nieodpłatnie poprzez portal internetowy. Jednostki i instytucje realizujące…

czytaj więcej 
10września

Ankieta – “Badanie potrzeb w zakresie informacji klimatycznych”

Szanowni Państwo, IOŚ-PIB realizuje projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki,  środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jednym z wyników projektu będzie portal zawierający scenariusze zmian klimatu dla obszaru Polski, które zostaną udostępnione nieodpłatnie. Aby informacje…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps