Klimada 2.0
Logotypy

Aktualności

10listopada

Klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia!

Dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatu są ważnym problemem.

czytaj więcej 
31października

Ślad węglowy – animacja

Każda czynność pozostawia ślad węglowy. Zobacz, ile zostaje go po wypiciu filiżanki kawy z mlekiem, obejrzyj naszą animację.

czytaj więcej 
25października

QUIZ – Sprawdź, czy potrafisz segregować śmieci?

Czy wiesz, jak prawidłowo segregować śmieci? Weź udział w naszym quizie i sprawdź, czy potrafisz!

czytaj więcej 
30września

Czy Europa poradzi sobie z historyczną suszą?

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost częstotliwości i intensywności zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się. Z tego względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Unia Europejska rozpoczęła prace nad przepisami dotyczącymi używania wody odzyskanej do nawadniania w rolnictwie, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka jej niedoboru. Jest to istotny kamień milowy w…

czytaj więcej 
30września

Od katastrofy klimatycznej dzieli nas zaledwie 0,5°C

Zmiany klimatu stały się faktem. Pod koniec ubiegłego roku opublikowany został Specjalny Raport IPCC „Global Warming of 1.5 ºC”[1]. Szacuje się, że działalność człowieka spowodowała około 1,0°C wzrost globalnego ocieplenia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej i jeśli nie podejmiemy żadnych szeroko zakrojonych działań, wzrośnie do 2°C. Naukowcy nie mają złudzeń: trzeba dążyć do ograniczenia globalnego…

czytaj więcej 
20września

Regulamin Konkursu #Podnieś5

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „#Podnieś5” Definicje „Organizator” – Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Bielawska 6 lok. 3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093502, NIP 522-26-37-580, Regon 017498260. Wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN.  „Fundator” – podmiot fundujący…

czytaj więcej 
19września

#Podnieś5

Podniesienie 5 śmieci dziennie może wydawać się nic nieznaczącym gestem. A co, jeśli tysiąc osób przez cały miesiąc będzie to robić? 150 000 śmieci, które zniknęły z przestrzeni publicznej to już liczba, która może zrobić wrażenie. Dlatego w tym roku w ramach ogólnoświatowej akcji sprzątania świata wraz z Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy…

czytaj więcej 
7maja

Fenologia jako wskaźnik zmian w rozkładzie pór roku

  Czym są pory roku i jaki mają wpływ na życie roślin i zwierząt? Co to jest fenologia i jaki ma związek z porami roku? Pory roku to okresy klimatyczne, które są następstwem obiegowego ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch ten sprawia, że wraz z nachyleniem osi…

czytaj więcej 
27lutego

Budowa i rozwój Centralnej Bazy Emisyjnej – element modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza

Geneza Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy aktualnie do priorytetowych kierunków polityki państwa (programy ochrony powietrza).  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps