Klimada 2.0
Logotypy

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Publikacja prezentuje opis metody analizy kosztów i korzyści oraz możliwości jej zastosowania w podejmowaniu decyzji o wyborze najbardziej efektywnych działań adaptacyjnych. Uwzględnia ona przede wszystkim perspektywę jednostek samorządu terytorialnego i możliwe do zastosowania przez nich działania i praktyki adaptacyjne.

W dokumencie, który Państwu prezentujemy:

  • Omówiono wyzwania związane z wyborem najbardziej efektywnych działań i praktyk adaptacyjnych oraz uwarunkowania dla przeprowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej.
  • Przedstawiono sposób przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, wyjaśniono najważniejsze pojęcia oraz zaprezentowano wykorzystywane w analizie wskaźniki i ich interpretację.
  • Szczegółowo przedstawiono przyjmowane w analizie złożenia oraz alternatywne sposoby jej przeprowadzenia w zależności od celu analizy, pożądanych wyników i dostępności danych.
  • Zaprezentowano techniki szacowania dóbr nierynkowych oraz uwarunkowania dla ich zastosowania w analizie.
  • Omówiono wskaźniki korzyści i kosztów oraz sposoby ich szacowania.
  • Praktyczny przykład egzemplifikuje prezentowane treści oraz ułatwia samodzielne stosowanie analizy.
  • W podsumowaniu przedstawiono również najczęściej spotykane trudności w implementacji analizy oraz adekwatne sposoby jak się z nimi zmierzyć.

Mamy nadzieję, że będzie ona szczególnie przydatna jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu działań adaptacyjnych i podejmowaniu decyzji o najkorzystniejszych rozwiązaniach.

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji
przeczytasz tutaj>>

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps