Baza aktów prawnych

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej Bazy aktów prawnych.

Baza aktów prawnych docelowo obejmie najważniejsze akty prawa związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do ich skutków. Uwzględniliśmy zarówno akty prawa międzynarodowego, jak i akty prawa UE oraz prawa krajowego.

Każdemu aktowi prawnemu towarzyszy opis sporządzony przez ekspertów wskazujący m.in. cel wydania danej regulacji, jej zakres przedmiotowy oraz najistotniejsze postanowienia i zasady.

W celu ułatwienia dostępu do tekstu aktu prawnego, każdorazowo wskazywany jest oficjalny publikator oraz link prowadzący do danego aktu.