Baza wiedzy o zmianach klimatu

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” nr POIS.02.01.00-00-0007/17, w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.