Klimada 2.0
Logotypy

Definicje indeksów klimatycznych

 IndeksDefinicjaParametr bazowy
1Temperatura średnia rocznaŚrednia dobowa temperatura powietrza, obliczona według wzoru:

gdzie Tsr – średnia dobowa temperatura powietrza w dniu i w roku n
Tsr
2Temperatura średnia w sezonach (DJF / MAM / JJA / SON)Średnia dobowa temperatura powietrza atmosferycznego, uśredniona dla sezonów, obliczona według wzoru:

gdzie Tsr – średnia dobowa temperatura powietrza w dniu i w sezonie n
Tsr
3Temperatura średniomiesięcznaŚrednia dobowa temperatura w miesiącu. Obliczona według wzoru:

Tsr – średnia dobowa temperatura powietrza w dniu i w miesiącu m
Tsr
4Średnioroczna temperatura maksymalnaŚrednia temperatura maksymalna, obliczona według wzoru:

gdzie Tmax – maksymalna dobowa temperatura powietrza w dniu i w roku n
Tmax
5Percentyl 98% temperatur maksymalnychSiódme maksimum uporządkowanego ciągu temperatur maksymalnych w rokuTmax
6Liczba dni upalnych
(Tmax> 30 ᴼC)
Liczba dni w roku, w których dobowa temperatura maksymalna jest wyższa niż 30 ᴼC, obliczona według wzoru:
jeżeli Tmaxin >30 ᴼC;
gdzie Tmax in jest maksymalną dzienną temperaturą w dniu i w roku n
Tmax
7Liczba fal upałów
(min. 3 dni z Tmax > 30 ᴼC)
Liczba fal upałów występujących w ciągu dekady. Fala upałów to ukres minimum 3 dni następujących po sobie z dobową temperaturą maksymalną wyższą od 30 ᴼCTmax
8Średnia długość fal upałówŚrednia długość okresów, w których dobowa temperatura maksymalna powyżej 30 ᴼC utrzymuje się przez minimum 3 kolejne dobyTmax
9Liczba dni gorących
(Tmax> 25 ᴼC)
Liczba dni w roku, w których dobowa temperatura maksymalna jest wyższa niż 25 ᴼC, obliczona według wzoru:
, jeżeli Tmaxin >25 ᴼC;
gdzie Tmax in jest maksymalną dzienną temperaturą w dniu i w roku n
Tmax
10Liczba okresów dłuższych niż 5 dni z Tmax > 25 ᴼCLiczba okresów w roku z dobową temperaturą maksymalną wyższą niż 25 ᴼC występującą przez 5 kolejnych dni.Tmax
11Liczba nocy tropikalnych (Tmin>20 C)Liczba dni w roku, w których dobowa temperatura minimalna jest wyższa od 20 ᴼC uśredniona dla dekady, obliczona według wzoru:
, jeżeli Tminin >20 ᴼC;
gdzie Tmin in jest minimalną dzienną temperaturą w dniu i w roku n
Tmin
12Średnioroczna temperatura minimalnaŚrednia temperatura minimalna, obliczona według wzoru:

gdzie Tmin – minimalna temperatura powietrza w dniu i w roku n
Tmin
13Percentyl 2% temperatur minimalnychSiódme minimum uporządkowanego ciągu temperatur minimalnych w rokuTmin
14Liczba dni przymrozkowych (Tmin<0C)Liczba dni w roku, w których dobowa temperatura minimalna jest niższa od 0 ᴼC, obliczona według wzoru:
, jeżeli Tminin < 0 ᴼC;
gdzie Tmin in jest minimalną temperaturą w dniu i w roku n
Tmin
15Liczba okresów przymrozkowych (min.5 dni z Tmin < 0 ᴼC)Średnia liczba okresów, w których dobowa temperatura minimalna poniżej 0ᴼC utrzymuje się przez minimum 5 dni następujące po sobieTmin
16Liczba dni mroźnych (Tmax < 0 oC)Średnia liczba dni, w których dzienna temperatura maksymalna jest niższa od 0 ᴼC uśredniona dla dekady, obliczona według wzoru:
, jeżeli Tmaxin <0 ᴼC;
gdzie Tmax in jest maksymalną dzienną temperaturą w dniu i w roku n
Tmax
17Liczba dni bardzo mroźnych
(Tmin < -10 ᴼC)
Liczba dni w roku z temperaturą minimalną niższą niż -10 ᴼC, obliczona według wzoru:
jeżeli Tminin < -10 ᴼC;
gdzie Tmin in jest minimalną dzienną temperaturą w dniu i w roku n
Tmin
18Liczba fal chłodu
(min. 3 dni z Tmin <-10 ᴼC)
Średnia liczba okresów w ciągu roku, w których dobowa temperatura minimalna niższa od -10 ᴼC utrzymuje się przez minimum 3 kolejne dobyTmin
19Średnia długość fal chłoduŚrednia długość okresów, w których dobowa temperatura minimalna poniżej 0ᴼC utrzymuje się przez minimum 3 kolejne dobyTmin
20Liczba dni z przejściem przez 0 ᴼCLiczba dni w ciągu roku, podczas których w ciągu doby temperatura maksymalna jest wyższa od 0 ᴼC a temperatura minimalna jest niższa od 0 ᴼC, obliczona według wzoru:
, eżeli Tmaxin > 0 ᴼC i Tmin < 0 ᴼC
gdzie Tmax in i Tmin in jest odpowiednio maksymalną i minimalna dzienną temperaturą powietrza w dniu i w roku n
Tmax, Tmin
21Liczba dni z przejściem przez 0 ᴼC od marca do maja
Liczba dni w okresie od marca do maja (III-V), podczas których w ciągu doby temperatura maksymalna jest wyższa od 0 ᴼC a temperatura minimalna jest niższa od 0 ᴼC, obliczona według wzoru:

, jeżeli Tmax> 0ᴼ
i Tmin < 0ᴼC;
gdzie Tmax in i Tmin in jest odpowiednio maksymalną i minimalna dzienną temperaturą powietrza w dniu i w okresie od III do V w roku n

Tmax, Tmin
22HDD Stopniodni temp. średniodobowej <18 ᴼCSuma nadwyżki temperatury w roku, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest niższa od 18 ᴼC, obliczone według wzoru:

gdzie Tsr– średnia dobowa temperatura powietrza w dniu i w roku n
Tsr
23CDD Stopniodni temp. średniodobowej > 1 ᴼCSuma nadwyżki temperatury w roku, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest wyższa od 18 ᴼC, obliczona według wzoru:

gdzie Tsr– średnia dobowa temperatura powietrza w dniu i w roku n
Tsr
24Liczba dni wegetacyjnych z Tsr >10ᴼ CLiczba dni w roku ze średniodobową temperaturą powietrza wyższą od 10 ᴼC, obliczona według wzoru:

jeżeli Tsrin > 10 ᴼC; gdzie Tsr in jest średniodobową temperaturą w dniu i w roku n
Tsr
25Liczba dni wegetacyjnych z Tsr > 5 ᴼCLiczba dni w roku dni ze średniodobową temperaturą powietrza wyższą od 5 ᴼC, obliczona według wzoru:

jeżeli Tsrin > 5 ᴼC gdzie Tsr in jest średniodobową temperaturą w dniu i w roku n
Tsr
26Liczba dni z opadem przy temp. od -5 ᴼC do 2.5CLiczby dni w roku z opadem powyżej 1mm podczas których średniodobowa temperatura powietrza jest wyższa od -5ᴼC i niższa od 2.5ᴼC.Tsr , PR
27Suma roczna opaduRoczna suma opadów atmosferycznych, obliczona według wzoru

gdzie: PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
28Sezonowa suma opadu (DJF / MAM / JJA / SON)Suma opadów atmosferycznych w kolejnych kwartałach, obliczona według wzoru:

gdzie: PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n, a kwartały są zdefiniowane jako trzymiesięczne okresy: XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI
PR
29Miesięczna suma opaduSuma opadu atmosferycznego w danym miesiącu., obliczona według wzoru:

gdzie PRim– jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w miesiącu m, w roku n
PR
30Wskaźnik intensywności opadu
Gdzie:
PRin – suma dobowa opadu atmosferycznego w dniu i , w roku n
PR
31Liczba dni bez opaduSuma liczby dni bez opadu atmosferycznego obliczona według wzoru:

jeśli PRin < 1mm; gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
32Liczba dni bez opadu przy temp. powyżej 5 ᴼCLiczby dni w roku bez opadu podczas których średniodobowa temperatura powietrza jest wyższa od 5 ᴼCTsr , PR
33Liczba okresów bez opadu dłuższych niż 5 dniLiczba okresów w ciągu roku, podczas których nie występuje opad atmosferyczny przez 5 następujących po sobie dniPR
34Najdłuższy okres bez opadu PR < 1 mm/dCiąg następujących po sobie dni, w których nie wystąpił żaden opad atmosferycznyPR
35Maksymalny opad dobowy w miesiącuNajwyższa  suma opadu dobowego w danym miesiącu obliczona według wzoru:

PRim – jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w miesiącu m
PR
36Liczba dni z opadem dobowym >= 1 mmŚrednia liczba dni w ciągu roku, podczas których opad dobowy jest wyższy od 1 mm, obliczona według wzoru:
, jeśli PRin > 1 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
37Liczba dni z opadem dobowym >= 10 mmŚrednia liczba dni w ciągu roku, podczas których opad dobowy jest wyższy od 10 mm, obliczona według wzoru:
, jeśli PRin > 10 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
38Liczba dni z opadem dobowym > 20 mmŚrednia liczba dni z opadem dobowym > 20 mm, obliczona według wzoru:
, jeżeli PRin > 20 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
39Liczba dni z opadem dobowym > 30 mmLiczba dni z opadem dobowym > 30 mm, obliczona według wzoru:
, jeżeli PRin > 30 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
40Liczba dni z opadem dobowym > 40 mmLiczba dni z opadem dobowym > 40 mm, obliczona według wzoru:
, jeżeli PRin > 40 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
41Liczba dni z opadem dobowym > 50 mmLiczba dni z opadem dobowym > 50 mm, obliczona według wzoru:
, jeżeli PRin > 50 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
42Liczba dni z opadem dobowym > 60 mmLiczba dni  z opadem dobowym > 60 mm, obliczona według wzoru:
, jeżeli PRin > 60 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
43Liczba dni z opadem dobowym > 70 mmLiczba dni z opadem dobowym > 70 mm, obliczona według wzoru:
, jeżeli PRin > 70 mm
gdzie PRin jest dobową sumą opadu atmosferycznego w dniu i w roku n
PR
44Suma roczna promieniowania słonecznegoRoczna suma promieniowania słonecznego, obliczona według wzoru

gdzie: RSDSin jest dobową sumą promieniowania słonecznego w dniu i w roku n
RSDS
45Sezonowa suma promieniowania słonecznego (DJF / MAM / JJA / SON)Suma promieniowania słonecznego w kolejnych sezonach, obliczona według wzoru

gdzie: RSDSin jest dobową sumą promieniowania słonecznego w dniu i w roku n, a sezony są zdefiniowane jako trzymiesięczne okresy: XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI
RSDS
RSDS
46Miesięczna suma promieniowania słonecznegoSuma promieniowania słonecznego w danym miesiącu, obliczona według wzoru:

gdzie RSDSim – jest dobową sumą promieniowania słonecznego w dniu i w miesiącu m
RSDS
47Średnia roczna prędkość wiatruŚrednia dobowa prędkość wiatru, obliczona według wzoru:

gdzie W – średnia dobowa prędkość wiatru w dniu i w roku n
W
48Średnia prędkość wiatru w sezonach (DJF / MAM / JJA / SON)Średnia dobowa prędkość wiatru, uśredniona dla sezonów, obliczona według wzoru:

gdzie W – średnia dobowa prędkość wiatru w dniu i w sezonie n
W
49Średnia miesięczna prędkość wiatruŚrednia miesięczna prędkość wiatru. Obliczona według wzoru:

W – średnia miesięczna prędkość wiatru w dniu i w miesiącu m
W
50Średnia roczna wilgotność względnaŚrednia dobowa wilgotność, obliczona według wzoru:

Gdzie: RH – średnia dobowa wilgotność w dniu i w roku n
RH
51Średnia wilgotność względna w sezonach (DJF / MAM / JJA / SON)Średnia dobowa wilgotność obliczona dla sezonów według wzoru:

gdzie: RHin jest średnią dobową wilgotnością w dniu i w roku n, a sezony są zdefiniowane jako trzymiesięczne okresy: XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI
RH
52Średnia miesięczna wilgotność względnaŚrednia wilgotność w danym miesiącu, obliczona według wzoru

gdzie RHim- jest średnią dobową wilgotnością w dniu i w miesiącu m
RH
53Grubość pokrywy śnieżnejŚrednia roczna wysokość pokrywy śnieżnej, obliczona według wzoru:

gdzie S– średnia dobowa wysokość pokrywy śnieżnej w dniu i w roku n
S
54Liczba dni z pokrywą śnieżnąLiczba dni w roku, w których średnia dobowa grubość pokrywy śnieżnej jest wyższa od 1 cmS
55Zachmurzenie ogólneŚredni roczny procent pokrycia nieba chmurami, obliczony według wzoru:

gdzie C– średni dobowy procent pokrycia nieba chmurami w dniu i w roku n
C
56OZE- potencjał produkcji energii
(PVpot1, kąt 0ᴼ)
Średni stosunek mocy elektrycznej modułu fotowoltaicznego w rzeczywistych warunkach pracy (uwzględniających wpływ temperatury otoczenia oraz promieniowania słonecznego na temperaturę modułu a tym samym na jego efektywność elektryczną) do nominalnej mocy elektrycznej modułu przy poziomym ustawieniu modułu.
Obliczony jako średnia:
Roczna
Sezonowa (XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI)
Miesięczna

gdzie:
η / ηref – współczynnik efektywności elektrycznej modułu w warunkach rzeczywistych / w warunkach referencyjnych (STC) [-]
G / Gref – średnie dobowe natężenie promieniowania na płaszczyźnie modułu w danym dniu / w warunkach referencyjnych (STC) [W/m2]
OZE
57OZE- potencjał produkcji energii
(PVpot1, kąt optymalny)
Średni stosunek mocy elektrycznej modułu fotowoltaicznego w rzeczywistych warunkach pracy (uwzględniających wpływ temperatury otoczenia oraz promieniowania słonecznego na temperaturę modułu a tym samym na jego efektywność elektryczną) do nominalnej mocy elektrycznej modułu przy optymalnym kącie nachylenia modułu o orientacji południowej .
Obliczony jako średnia:
Roczna
Sezonowa (XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI)
Miesięczna

gdzie:
η / ηref – współczynnik efektywności elektrycznej modułu w warunkach rzeczywistych / w warunkach referencyjnych (STC) [-]
G / Gref – średnie dobowe natężenie promieniowania na płaszczyźnie modułu w danym dniu / w warunkach referencyjnych (STC) [W/m2]
OZE
58OZE- potencjał produkcji energii
(PVpot2, kąt 0ᴼ)
Średni stosunek mocy elektry3znej modułu fotowoltaicznego w rzeczywistych warunkach pracy (uwzględniających wpływ temperatury otoczenia, promieniowania słonecznego oraz prędkości wiatru na temperaturę modułu a tym samym na jego efektywność elektryczną) do nominalnej mocy elektrycznej modułu przy poziomym ustawieniu modułu
Obliczony jako średnia:
Roczna
Sezonowa (XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI)
Miesięczna

gdzie:
η / ηref – współczynnik efektywności elektrycznej modułu w warunkach rzeczywistych / w warunkach referencyjnych (STC) [-]
G / Gref – średnie dobowe natężenie promieniowania na płaszczyźnie modułu w danym dniu / w warunkach referencyjnych (STC) [W/m2]
OZE
59OZE- potencjał produkcji energii
(PVpot2, kąt optymalny)
Średni stosunek mocy elektrycznej modułu fotowoltaicznego w rzeczywistych warunkach pracy (uwzględniających wpływ temperatury otoczenia, promieniowania słonecznego oraz prędkości wiatru na temperaturę modułu a tym samym na jego efektywność elektryczną) do nominalnej mocy elektrycznej modułu przy optymalnym kącie nachylenia modułu o orientacji południowej
Obliczony jako średnia:
Roczna
Sezonowa (XII-I-II, III-IV-V, VI-VII-VIII, IX-X-XI)
Miesięczna

gdzie:
η / ηref – współczynnik efektywności elektrycznej modułu w warunkach rzeczywistych / w warunkach referencyjnych (STC) [-]
G / Gref – średnie dobowe natężenie promieniowania na płaszczyźnie modułu w danym dniu / w warunkach referencyjnych (STC) [W/m2]
OZE
60Współczynnik WCFJest to stosunek rzeczywistej wielkości wyprodukowanej energii w danym okresie czasu do maksymalnej ilości jaka mogłaby być wyprodukowana w tym samym czasie, gdyby elektrownia pracowała z pełną mocą:
 
Gdzie:
Ea– rzeczywista produkcja energii elektrycznej,
En– maksymalna możliwa produkcja energii elektrycznej
OZE

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps