Działania informacyjne

W ramach Projektu przewidziano także szereg działań informacyjno – promocyjnych oraz o charakterze edukacyjnym, które będą realizowane poprzez:

  •  e-learning
  •  publikacje
  •  konferencje
  •  warsztaty
  •  szkolenia
  •  materiały informacyjne
  •  opracowania merytoryczne