Klimada 2.0
Logotypy

Razem wprowadzamy Europejski Zielony Ład

unijne gwiazdki, mężczyzna na drabinie poprawia zielony wykres

Zmiany klimatu są zagrożeniem dla europejskiej gospodarki, infrastruktury, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia publicznego, różnorodności biologicznej i stabilności politycznej. W grudniu 2019 roku Unia Europejska przyjęła kompleksową strategię dotyczącą ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom, według której w 2050 roku Europa ma stać się neutralna dla klimatu. Co możesz zrobić, żeby wesprzeć realizację ambitnych celów UE?

Cele wyznaczone w Europejskim Zielonym Ładzie, to m.in.:  

1. Poprawa efektywności energetycznej, która może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w UE o połowę w porównaniu z 2005 r., odnosi się zarówno do energooszczędności urządzeń, jak i budynków. Nowe budynki budowane są zgodnie z odpowiednimi normami, stare budownictwo zostanie przystosowane dzięki unijnej pomocy finansowej.

Co możesz zrobić?
– Używaj urządzeń rozsądnie. Pamiętaj o wyłączeniu ich, gdy z nich nie korzystasz. Pamiętaj, że energię pobierają także sprzęty w trybie czuwania i ładowarki zostawione w kontakcie.
– Wybieraj energooszczędne sprzęty AGD i RTV. Od marca 2021 zmienią się normy energooszczędności – najbardziej energooszczędne urządzenia, które do tej pory były oznaczone jako A+++, teraz będą oznaczone jako klasa C.
– Zadbaj o termomodernizację swojego mieszkania/domu, tak by ograniczyć utratę ciepła zimą i chłodu latem – pomyśl o szczelnych oknach, drzwiach, dachu i ociepleniu ścian.

2. Wdrożenie odnawialnych źródeł energii, które pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 i sprostają rosnącym potrzebom. Plan zakłada, że do 2050 roku ponad 80% energii elektrycznej będzie pochodzić z OZE i będzie stanowić połowę końcowego zapotrzebowania na energię w UE. Aby nadążać za rosnącym popytem, obecny poziom produkcji ma wzrosnąć co najmniej dwukrotnie.
Wdrożenie energii odnawialnej stworzy możliwość dekarbonizacji takim sektorom, jak ciepłownictwo, transport i przemysł.

Co możesz zrobić?
– Zmień sposób ogrzewania Twojego domu – wybierz nisko- i zeroemisyjne urządzenia, np. panele solarne lub pompę ciepła.
– Pozyskuj zieloną energię do zasilania sprzętów elektrycznych, np. z paneli fotowoltaicznych.
– Sprawdź, czy Twój dostawca energii korzysta z odnawialnych źródeł energii (OZE).

3. Czysta, bezpieczna i połączona mobilność. Obecnie transport odpowiada za1/4 emisji gazów cieplarnianych w UE. Modernizacja wszystkich rodzajów transportu przyczyni się do redukcji emisji do atmosfery, a przez to zapewni nam lepszą jakość powietrza, pozwoli na osiągnięcie niższego poziom hałasu i ruchu bezwypadkowego.
Zmiany będą dotyczyć planowania przestrzennego, szczególnie w miastach. Szczególny nacisk będzie położony na rozbudowę bezpiecznych ścieżek dla mieszkańców poruszających się na rowerach i pieszo. Ułatwienia będą się wiązały z poszerzaniem usług wypożyczania aut i rowerów. Transport publiczny będzie wyłącznie zeroemisyjny. Duże inwestycje pozwolą rozwinąć połączenia kolejowe, tak aby podróże pociągiem mogły częściowo zastąpić wysokoemisyjne loty samolotem.

Co możesz zrobić?
– Kupując auto, zwróć uwagę na jego emisyjność.
– Zabieraj pasażerów i stosuj zasady eco-drivingu, aby ograniczyć emisję szkodliwych spalin.
– Planuj podróż, wybierając trasy, które pozwolą Ci możliwie najszybciej dotrzeć do celu.
– Ogranicz podróże służbowe – tam, gdzie jest to możliwe, organizuj spotkania on-line.
– Kupuj produkty lokalne, które nie musiały być transportowane na duże odległości.
– Ogranicz loty samolotem – jeżeli to możliwe rozpatrz możliwość podróży pociągiem.
 

4. Konkurencyjny przemysł i o obiegu zamkniętym. Utrzymanie konkurencyjności przemysłu UE – obecnie jednego z najwydajniejszych na świecie – powiązano z efektywnym wykorzystaniem zasobów i rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym. Wraz ze wzrostem popularności recyklingu, produkcja wielu dóbr przemysłowych, takich jak stal, szkło i tworzywa sztuczne, stanie się bardziej zasobooszczędna i mniej emisyjna.
Unia Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre emisje przemysłowe będą trudne do wyeliminowania, ale zaleca, by je zmniejszać, a wytworzony CO2 wychwytywać, przechowywać i wykorzystywać. Zaleca wykorzystanie wodoru odnawialnego i biomasy, które mogą zastąpić paliwa kopalne jako surowiec do niektórych procesów przemysłowych, takich jak produkcja stali.

Co możesz zrobić?
– Segreguj odpady. Pamiętaj, że śmieci są źródłem surowców.
Unikaj plastiku tam, gdzie to tylko możliwe.
– Nie kupuj produktów niepotrzebnie opakowanych w plastik. Wybieraj te w opakowaniach nadających się do recyklingu, np. szklanych.
– Naprawiaj i przekazuj innym – zamiast wyrzucać.


5. Infrastruktura i połączenia. Ukończenie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie gospodarki oraz szybszą wymianę materiałów, produktów albo informacji. Oszczędzanie czasu pozwoli na ograniczanie emisji.
Odpowiednia infrastruktura wesprze m.in. rozwój cyfryzacji oraz umożliwi dalszą integrację sektorów, w tym inteligentnej energii elektrycznej, sieci danych/informacji oraz rurociągów wodorowych.

Co możesz zrobić?
– Korzystaj z e-usług i pomagaj je rozwijać.
– Kupuj lokalne produkty, które nie musiały być transportowane z daleka – w ten sposób przyczynisz się do zmniejszenia śladu węglowego.

6. Bioekonomia i natu­ralne pochłaniacze dwutlenku węgla.

Założono, że w gospodarce o zerowej emisji potrzebne będzie efektywniejsze wykorzystanie biomasy. Jej zwiększona produkcja musi pochodzić ze zrównoważonych źródeł, aby zagwarantować, że lasy i inne ekosystemy pochłaniające emisje w UE nie ulegną degradacji.
Produkcja rolna prowadzi do emisji nie tylko CO2, ale także innych gazów cieplarnianych, takich jak podtlenek azotu i metan. UE zaleca wydajne i zrównoważone metody produkcji, które pomogą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z sektora rolnictwo.
Procesy rewitalizacji zdegradowanych terenów leśnych oraz ochrona terenów podmokłych i torfowisk przyczynią się do poprawy skuteczności pochłaniania CO2 z atmosfery i pomogą w osiągnięciu ujemnych emisji.

Co możesz zrobić?
– Sadź drzewa – to najlepsze pochłaniacze CO2.
– Sprawdzaj, czy produkty z drewna i papieru są oznaczone certyfikatem świadczącym o tym, że zostały pozyskane z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (np. FSC).
– Oszczędzaj papier i pamiętaj, by ten zużyty trafił do odpadów segregowanych.
– Jeśli jesteś rolnikiem, ogranicz stosowanie nawozów sztucznych, które zubożają glebę.
– Wybieraj produkty ekologiczne.
– Pomyśl o zmianach w diecie. Ogranicz spożywanie mięsa – jego produkcja zostawia wysoki ślad węglowy i powoduje dużą emisję metanu.
– Nie niszcz lasów i terenów podmokłych.

Działajmy wspólnie!

Tylko poprzez ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C świat może uniknąć najgorszych skutków klimatycz­nych i zmniejszyć prawdopodobieństwo ekstremalnych zjawisk pogodowych. Niezbędne są natychmiastowe i zdecy­dowane działania. Możemy je podejmować zarówno na szczeblu międzynarodowym i krajowym, wprowadzając nowe przepisy i regulacje, a także lokalnie – na poziomie indywidualnym, zmieniając nasz sposób myślenia i codzienne nawyki. Wspólnie możemy zaprowadzić Zielony Ład.


Więcej informacji na temat neutralności klimatycznej przeczytasz w bezpłatnej publikacji wydanej przez Unię Europejską.

Komunikat Komisji Europejskiej na temat Europejskiego Zielonego Ładu przeczytasz tutaj>>

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps