Filmy instruktażowe

Klimada 2.0:  Portal interaktywny „Ryzyko zmian klimatu” – wprowadzenie
Klimada 2.0: Portal interaktywny „Ryzyko zmian klimatu” – wyszukiwanie informacji