Klimada 2.0
Logotypy

Aktualności

22czerwca

Zjawiska ekstremalne w Polsce. Adaptacja do zmian klimatu się opłaca

Co roku, zjawiska ekstremalne (powodzie, podtopienia, nawałnice oraz susze) powodują straty wynoszące do 0,4% PKB. Mniej więcej raz na 5 lat pojawiają się ponadprzeciętne skutki finansowe szacowane na poziomie od 0,5 do ponad 1% PKB. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że w latach 2001-2016 w konsekwencji zdarzeń ekstremalnych,…

czytaj więcej 
25maja

Spadek PKB o połowę? To cena zmian klimatu. Afryka jako pierwsza mierzy się z ich konsekwencjami

Kryzys klimatyczny nie jest wyzwaniem wyłącznie dla przyszłych pokoleń. Jego wysoką cenę już teraz ponoszą na przykład kraje afrykańskie, które najmniej się do niego przyczyniają. Kontynent ten emituje zaledwie 4% gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego[1]. Sytuacja, która dotyka chociażby Zimbabwe, dotyczy niemal całej Afryki Zachodniej i Środkowej. 25 maja obchodzimy Dzień Afryki, zwany również Świętem Jedności…

czytaj więcej 
19maja

Jej Wysokość Pszczoła

Ptaki, nietoperze i inne małe ssaki, a także owady takie jak motyle, chrząszcze i pszczoły zapylają rośliny i pomagają im w rozmnażaniu. Dzięki zapylaczom produkowane są zasoby naturalne, podtrzymana jest równowaga w ekosystemach, a pożywienie znajduje się na naszych stołach. Kwiaty zapyla wiele gatunków zwierząt, jednak najwięcej wiemy na temat jednego – pszczoły miodnej. Pszczoła…

czytaj więcej 
16maja

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji na terenach nizinnych

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

czytaj więcej 
16maja

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji na terenach górskich

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

czytaj więcej 
15maja

Czy gmina może wprowadzić zakazy korzystania z wody w czasie suszy?

Jednym z najważniejszych obszarów adaptacji do zmian klimatu jest zabezpieczenie zasobów wody, zwłaszcza pitnej. Na tle państw Unii Europejskiej, Polska wyróżnia się stosunkowo niewielkimi zasobami wód, niska jest również efektywność ich użytkowania[1]. Mniejszymi rezerwami dysponują jedynie Czechy, Cypr i Malta. Coraz częściej w naszym kraju występują okresowe trudności w zaopatrzeniu w wodę, zagrażając przerwami w jej…

czytaj więcej 
27kwietnia

Co wpływa na jakość powietrza w Polsce? Jak jest badana?

Jednym z najistotniejszych problemów środowiskowych, z którym boryka się Polska, jest niezadowalająca jakość powietrza. Tworzona przez IOŚ-PIB Baza emisji powierzchniowych, liniowych i punktowych pomaga identyfikować obszary wymagające natychmiastowych działań. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza uzyskane efekty wciąż nie są zadowalające. Konieczność podjęcia kolejnych, często kosztownych działań powoduje, że niezwykle…

czytaj więcej 
22kwietnia

Nie wierzysz, że masz wpływ na zmiany klimatu? Przekonaj się, że tak!

Jak to co jemy i kupujemy wpływa na klimat?

czytaj więcej 
17kwietnia

Czy w obliczu pandemii jakość powietrza faktycznie się poprawiła?

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji o możliwym pozytywnym wpływie koronawirusa na środowisko, a w szczególności spadku emisji zanieczyszczeń do atmosfery i tym samym pośrednio znaczącej poprawie jakości powietrza. Doniesienia te komentuje Krzysztof Skotak, kierownik Ośrodka Ochrony Atmosfery Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. O jakości powietrza decyduje wiele elementów. Istnieją…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps