Klimada 2.0
Logotypy

Aktualności

7maja

Fenologia jako wskaźnik zmian w rozkładzie pór roku

  Czym są pory roku i jaki mają wpływ na życie roślin i zwierząt? Co to jest fenologia i jaki ma związek z porami roku? Pory roku to okresy klimatyczne, które są następstwem obiegowego ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch ten sprawia, że wraz z nachyleniem osi…

czytaj więcej 
27lutego

Budowa i rozwój Centralnej Bazy Emisyjnej – element modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza

Geneza Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy aktualnie do priorytetowych kierunków polityki państwa (programy ochrony powietrza).  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje…

czytaj więcej 
11lutego

Rola aerozoli w atmosferze ziemskiej, wpływ na klimat

Aerozole atmosferyczne to pyły i kropelki zawieszone w powietrzu, częściowo bilansujące wpływ CO2 na globalne ocieplenie. Efekt aerozolowy jest przykładem złożoności interakcji kształtujących klimat Ziemi. Aerozol to mieszanina gazów i kropelek lub drobin stałych, rozproszonych na tyle, że sprawia wrażenie jednorodnej. O aerozolu atmosferycznym mówimy wtedy, gdy w powietrzu występują pyły albo kropelki na tyle…

czytaj więcej 
24stycznia

Adaptacja do zmian klimatu w Polsce – wyniki sondażu z listopada 2018 r.

Badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków realizowane są cyklicznie od 2011 r. w ramach wieloletniego programu Ministerstwa Środowiska. Pomiary dokonywane są pod koniec każdego roku na próbie około 1000 dorosłych Polaków. Badania te stanowią ważne źródło informacji dla Ministerstwa oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. Umożliwiają zaplanowanie działań mających na celu podnoszenie ogólnej…

czytaj więcej 
20grudnia

KLIMADA 2.0 zaprezentowana podczas COP24

W dniach 10 oraz 11 grudnia 2018 r. IOS-PIB aktywnie uczestniczył w światowym wydarzeniu klimatycznym COP24, czyli 24 sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która w tym roku odbywała się w Polsce w Katowicach. Podczas sesji Konferencji Klimatycznej zostały zorganizowane przez IOŚ-PIB trzy wydarzenia towarzyszące tzw. side eventy. Jeden z nich…

czytaj więcej 
10grudnia

Jak wykonamy analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu

Jednym z zadań projektu Klimada 2.0 jest przeprowadzenie analizy ryzyka związanego ze zmianami klimatu dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Wynikiem analizy są mapy ryzyka dla sektorów i czynników klimatycznych wpływających na te sektory. Analizy dotyczą między innymi sektorów: zdrowia publicznego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, energetyki, transportu, turystyki, a także różnorodności biologicznej. Metoda analizy ryzyka wykorzystywana…

czytaj więcej 
21listopada

Podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

W dniach 29-30 października 2018 r. w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji był Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i…

czytaj więcej 
16listopada

Raport Specjalny „Globalne ocieplenie o 1,5°C”

  W dniu 8 października opublikowany został Specjalny Raport Specjalny  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) „Globalne ocieplenie o 1,5°C” (w skrócie „SR1.5”). Raport ten został przygotowany na życzenie uczestników 21 konferencji klimatycznej (COP 21) w Paryżu, a ukazał się w przededniu 24 konferencji COP24, która odbędzie się w grudniu br. w Katowicach. Raport SR1.5…

czytaj więcej 
29października

Klimada 2.0. na Targach POL-ECO-SYSTEM 2018

Miło nam poinformować, że Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2018 w Poznaniu, które odbyły się w dniach 23 października 2018 r. – 25 października 2018 r. Zorganizowane zostało stanowisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć informacji o realizowanych działaniach. Ponadto Projekt został szczegółowo przedstawiony podczas konferencji dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps