Klimada 2.0
Logotypy

Aktualności

25października

QUIZ – Sprawdź, czy potrafisz segregować śmieci?

Czy wiesz, jak prawidłowo segregować śmieci? Weź udział w naszym quizie i sprawdź, czy potrafisz!

czytaj więcej 
30września

Czy Europa poradzi sobie z historyczną suszą?

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost częstotliwości i intensywności zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się. Z tego względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Unia Europejska rozpoczęła prace nad przepisami dotyczącymi używania wody odzyskanej do nawadniania w rolnictwie, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka jej niedoboru. Jest to istotny kamień milowy w…

czytaj więcej 
30września

Od katastrofy klimatycznej dzieli nas zaledwie 0,5°C

Zmiany klimatu stały się faktem. Pod koniec ubiegłego roku opublikowany został Specjalny Raport IPCC „Global Warming of 1.5 ºC”[1]. Szacuje się, że działalność człowieka spowodowała około 1,0°C wzrost globalnego ocieplenia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej i jeśli nie podejmiemy żadnych szeroko zakrojonych działań, wzrośnie do 2°C. Naukowcy nie mają złudzeń: trzeba dążyć do ograniczenia globalnego…

czytaj więcej 
20września

Regulamin Konkursu #Podnieś5

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „#Podnieś5” Definicje „Organizator” – Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Bielawska 6 lok. 3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000093502, NIP 522-26-37-580, Regon 017498260. Wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN.  „Fundator” – podmiot fundujący…

czytaj więcej 
19września

#Podnieś5

Podniesienie 5 śmieci dziennie może wydawać się nic nieznaczącym gestem. A co, jeśli tysiąc osób przez cały miesiąc będzie to robić? 150 000 śmieci, które zniknęły z przestrzeni publicznej to już liczba, która może zrobić wrażenie. Dlatego w tym roku w ramach ogólnoświatowej akcji sprzątania świata wraz z Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy…

czytaj więcej 
7maja

Fenologia jako wskaźnik zmian w rozkładzie pór roku

  Czym są pory roku i jaki mają wpływ na życie roślin i zwierząt? Co to jest fenologia i jaki ma związek z porami roku? Pory roku to okresy klimatyczne, które są następstwem obiegowego ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch ten sprawia, że wraz z nachyleniem osi…

czytaj więcej 
27lutego

Budowa i rozwój Centralnej Bazy Emisyjnej – element modelowania na potrzeby oceny jakości powietrza

Geneza Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy aktualnie do priorytetowych kierunków polityki państwa (programy ochrony powietrza).  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje…

czytaj więcej 
11lutego

Rola aerozoli w atmosferze ziemskiej, wpływ na klimat

Aerozole atmosferyczne to pyły i kropelki zawieszone w powietrzu, częściowo bilansujące wpływ CO2 na globalne ocieplenie. Efekt aerozolowy jest przykładem złożoności interakcji kształtujących klimat Ziemi. Aerozol to mieszanina gazów i kropelek lub drobin stałych, rozproszonych na tyle, że sprawia wrażenie jednorodnej. O aerozolu atmosferycznym mówimy wtedy, gdy w powietrzu występują pyły albo kropelki na tyle…

czytaj więcej 
24stycznia

Adaptacja do zmian klimatu w Polsce – wyniki sondażu z listopada 2018 r.

Badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków realizowane są cyklicznie od 2011 r. w ramach wieloletniego programu Ministerstwa Środowiska. Pomiary dokonywane są pod koniec każdego roku na próbie około 1000 dorosłych Polaków. Badania te stanowią ważne źródło informacji dla Ministerstwa oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. Umożliwiają zaplanowanie działań mających na celu podnoszenie ogólnej…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps