Klimada 2.0
Logotypy

Aktualności

20grudnia

KLIMADA 2.0 zaprezentowana podczas COP24

W dniach 10 oraz 11 grudnia 2018 r. IOS-PIB aktywnie uczestniczył w światowym wydarzeniu klimatycznym COP24, czyli 24 sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która w tym roku odbywała się w Polsce w Katowicach. Podczas sesji Konferencji Klimatycznej zostały zorganizowane przez IOŚ-PIB trzy wydarzenia towarzyszące tzw. side eventy. Jeden z nich…

czytaj więcej 
10grudnia

Jak wykonamy analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu

Jednym z zadań projektu Klimada 2.0 jest przeprowadzenie analizy ryzyka związanego ze zmianami klimatu dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Wynikiem analizy są mapy ryzyka dla sektorów i czynników klimatycznych wpływających na te sektory. Analizy dotyczą między innymi sektorów: zdrowia publicznego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, energetyki, transportu, turystyki, a także różnorodności biologicznej. Metoda analizy ryzyka wykorzystywana…

czytaj więcej 
21listopada

Podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

W dniach 29-30 października 2018 r. w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji był Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i…

czytaj więcej 
16listopada

Raport Specjalny „Globalne ocieplenie o 1,5°C”

  W dniu 8 października opublikowany został Specjalny Raport Specjalny  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) „Globalne ocieplenie o 1,5°C” (w skrócie „SR1.5”). Raport ten został przygotowany na życzenie uczestników 21 konferencji klimatycznej (COP 21) w Paryżu, a ukazał się w przededniu 24 konferencji COP24, która odbędzie się w grudniu br. w Katowicach. Raport SR1.5…

czytaj więcej 
29października

Klimada 2.0. na Targach POL-ECO-SYSTEM 2018

Miło nam poinformować, że Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2018 w Poznaniu, które odbyły się w dniach 23 października 2018 r. – 25 października 2018 r. Zorganizowane zostało stanowisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć informacji o realizowanych działaniach. Ponadto Projekt został szczegółowo przedstawiony podczas konferencji dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ…

czytaj więcej 
16października

Dyrektor IOŚ-PIB o projekcie Klimada 2.0

Dyrektor IOŚ – PIB dr inż. Krystian Szczepański udzielił wywiadu do Magazynu Dziennika Gazety Prawnej – Liderzy Innowacyjności. Szeroko omawia działania projektowe, kwestię organizacji pracy oraz oczekiwane rezultaty. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią. http://liderzyinnowacyjnosci.com/klimada2-0-powstaje-innowacyjna-baza-wiedzy-nt-adaptacji-do-zmian-klimatu/

czytaj więcej 
5października

Dialog techniczny na działania informacyjne – promocyjne Projektu

IOŚ – PIB wszczął dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Termin składania zgłoszeń…

czytaj więcej 
2października

Klimada 2.0. na międzynarodowej konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018

Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas  konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018. Było to dwudniowe spotkanie o charakterze międzynarodowym, skupiające ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych. Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń…

czytaj więcej 
24września

Invitation for a Conference on the impact of climate change on international law and European Union law

Invitation for a Conference on the impact of climate change on international law and European Union law   The Institute of Environmental Protection – National Research Institute in Warsaw and Department of International and European Law of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw Monday-Tuesday October 29-30th, 2018 The Institute of Environmental Protection – National…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps