Klimada 2.0
Logotypy

Klimada 2.0. na międzynarodowej konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018

Projekt Klimada 2.0. został zaprezentowany podczas  konferencji INNOWCYJNE ECO – MIASTO 2018. Było to dwudniowe spotkanie o charakterze międzynarodowym, skupiające ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych. Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych, jak również przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

W ramach sesji tematycznej „Budowanie szkieletu miasta – infrastruktura” panel „Zielona i błękitna infrastruktura”, przedstawione zostało realizowane przez IOŚ-PIB przedsięwzięcie „Baza Wiedzy”. Pod koniec panelu odbyła się debata z udziałem przedstawicieli miast: Wrocław, Rzym, Lille, Saloniki.  W debacie uczestniczył Dyrektor IOŚ – PIB – dr inż. Krystian Szczepański. Przedstawiony projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych osób.

 

[masterslider id=”2″]

Fot. P. Dymus

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps