Klimada 2.0
Logotypy

Konferencja online „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”

znak paragrafu z zielonych liści oraz napis Zmiany klimatu w świetle prawa UE i polskiego na tle porównawczym. Konferencja online 20 stycznia 2021 r.o 9.00
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
wraz z Partnerami:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Nauk Prawnych PAN mają zaszczyt zaprosić na konferencję online

„Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”

20 stycznia 2021 r. o godz. 9:00

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, prawników-praktyków, przedstawicieli organów administracji publicznej, ekspertów zajmujących się zmianami klimatu i przedstawicieli różnych sektorów gospodarki na temat regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatu. Zakres merytoryczny konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące:
  • kształtowania polityki w zakresie zmian klimatu oraz uwarunkowań (zarówno prawnych, jak i pozaprawnych) działań podejmowanych w obszarze zmian klimatu – na szczeblu unijnym oraz krajowym;
  • tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach – na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • materialnego prawa zmian klimatu (mitygacja, adaptacja, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych).
Konferencja zostałą objęta honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

PROGRAM KONFERENCJI
Program konferencji zakłada panele równoległe w sesji III.
Rejestracja uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższych formularzy zgłoszeniowych:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PATRONAT HONOROWY:

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps