Klimada 2.0
Logotypy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

W przeprowadzonej analizie zastosowano podejście polegające symulacji zmian w gospodarce przeprowadzonej dla scenariusza referencyjnego i scenariusza adaptacyjnego. Scenariusz referencyjny obejmuje obecnie wdrożone i przyjęte do wdrożenia polityki oraz działania i odzwierciedla ścieżkę rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i Polski uwzględniającą osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. W scenariuszu tym nie zaimplementowano wdrażania strategii adaptacyjnej, aczkolwiek mieszczą się w nim działania odpowiadające autonomicznej adaptacji. Scenariusz adaptacyjny obejmuje działania na rzecz dostosowania gospodarki Polski do przewidywanych skutków zmian klimatu, które na potrzeby badania zdefiniowano na podstawie analizy dokumentów strategicznych oraz innych źródeł. Można przyjąć umownie, iż w scenariusz adaptacyjny wbudowano aktualną strategię adaptacyjną  – choć formalnie nie przyjęto jeszcze takiego dokumentu od 2013 roku – dążąc do należytej aktualności założeń badawczych. Zestaw działań adaptacyjnych został wyrażony jako niezbędne dodatkowe nakłady inwestycyjne w gospodarce, które zostały alokowane w sektorach uznanych za istotne dla adaptacji do skutków zmian klimatu.

Ważnym zastrzeżeniem jest to, iż w analizie skupiono się na badaniu skutków gospodarczych umownej strategii adaptacyjnej, nie zaś na ocenie i wartościowaniu skutków braku działań i/lub zaniechań tak szeroko eksponowanych w literaturze światowej. Naszym celem było pokazanie, w jaki sposób wpłynie na gospodarkę podjęcie działań. W procesie decyzyjnym należałoby zestawić wyniki niniejszej analizy z oszacowaniem wartości szkód, które mogą powstać wskutek braku działań adaptacyjnych oraz wartości korzyści mierzonych skalą strat unikniętych w efekcie podjęcia działań (nie było to przedmiotem niniejszej analizy).

Plik do pobrania tutaj>>

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps