Mechanizm efektu cieplarnianego – doświadczenie

Klimada 2.0: doświadczenie dla klas 1-3
Klimada 2.0: doświadczenie dla klas 4-6
Klimada 2.0: doświadczenie dla klas 7-8