Klimada 2.0
Logotypy

Możliwość uzyskania pilotażowych scenariuszy zmian klimatu

Informujemy, że scenariusze zmian klimatu dla obszaru Polski opracowywane w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”  będą docelowo udostępnione nieodpłatnie poprzez portal internetowy.

Jednostki i instytucje realizujące projekty związane ze zmianami klimatu mają możliwość uzyskania danych o zmianach klimatu dla wybranego regionu (lub całej Polski) w terminie wcześniejszym, w ramach opracowania pilotażowego.

Zapytania prosimy kierować na adres paulina.jagiello@ios.edu.pl

W zapytaniu prosimy o podanie:

  •  charakteru realizowanego projektu
  •  listy indeksów klimatycznych niezbędnych do Państwa opracowania
  •  horyzontu czasowego
  •  preferowanego formatu danych

Opracowanie scenariuszy realizuje Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps