Klimada 2.0
Logotypy

O szkoleniach

„Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów” nt. Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu 

W celu wsparcia samorządów i administracji publicznej w zakresie opracowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy organizuje cykl bezpłatnych szkoleń z szerokiej tematyki adaptacji do zmian klimatu. Podczas szkoleń zostanie przekazana praktyczna wiedza i umiejętności, które ułatwią tworzenie MPA oraz pozwolą na skuteczne reagowanie na zmiany klimatu. 

Tematyka szkoleń: 

 • Podstawy prawne i polityczne adaptacji do zmian klimatu/polityka klimatyczna w mieście/zrównoważony rozwój miast
 • Polityka klimatyczna w mieście
 • Zrównoważony rozwój miast – wybrane zagadnienia
 • Podstawy naukowe adaptacji do zmian klimatu
 • Zarządzanie adaptacją do zmian klimatu na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Główne obszary adaptacji do zmian klimatu w miastach
 • Wprowadzenie do planu adaptacji do zmian klimatu
 • Proces opracowania planu adaptacji do zmian klimatu
 • Szacowanie kosztów wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu
 • Monitoring realizacji planów adaptacji do zmian klimatu. Sprawozdanie z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych zawartych w MPA  
 • CRO (ang.: Climate Resilience Officer) – Pełnomocnik ds. odporności klimatycznej
 • Zamówienia publiczne dot. BZI i zazieleniania przestrzeni miejskiej
 • Norma ISO 14001 i 14090

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

– Zdobędziesz wiedzę o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian.

– Poznasz praktyczne  rozwiązania stosowane w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w Polsce i na świecie.

– Przygotujesz się do wdrażania wymogów legislacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

– Skorzystasz z wiedzy doświadczonych ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

–  Będziesz mieć szansę na zdobycie nagrody w formie bezpłatnego wsparcia technicznego ekspertów Instytutu w opracowaniu miejskiego planu adaptacji dla Urzędu, który reprezentujesz. 

Regulamin konkursu

Harmonogram szkoleń

Moduły

Eksperci

Formularz rejestracyjny

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt na adres: klimada2@ios.gov.pl

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps