Dobre praktyki

Szukaj
kropla wody

Recykling wody szarej

ogrody fasadowe na ścianie budynku

Ogrody fasadowe

dwie stojące ławki w ogrodzie społecznym przy ul. Paca

Ogrody społeczne

konstrukcja dachu budynku

Zabezpieczenie konstrukcji dachu budynków wiejskich przed silnym wiatrem

Zwiększenie samowystarczalności energetycznej

Parkingi zadaszone z instalacją OZE

Parkingi zadaszone z instalacją OZE

zielony parking

Zielone parkingi

nawierzchnia przepuszczalna parkingu ławki

Nawierzchnie przepuszczalne

mała retencja w rolnictwie

Mała retencja w rolnictwie

autostrada rowerowa

Tworzenie sieci autostrad rowerowych

zagospodarowanie wody deszczowej w mieście

Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie miasta

system zarządzania wodą deszczową

Zdecentralizowany system zagospodarowania wód opadowych