Dobre praktyki

Szukaj
kropla wody

Recykling wody szarej

ogrody fasadowe na ścianie budynku

Ogrody fasadowe

dwie stojące ławki w ogrodzie społecznym przy ul. Paca

Ogrody społeczne

konstrukcja dachu budynku

Zabezpieczenie konstrukcji dachu budynków wiejskich przed silnym wiatrem

Zwiększenie samowystarczalności energetycznej

Parkingi zadaszone z instalacją OZE

Parkingi zadaszone z instalacją OZE

zielony parking

Zielone parkingi

nawierzchnia przepuszczalna parkingu ławki

Nawierzchnie przepuszczalne

mała retencja w rolnictwie

Mała retencja w rolnictwie

autostrada rowerowa

Tworzenie sieci autostrad rowerowych

zagospodarowanie wody deszczowej w mieście

Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie miasta

system zarządzania wodą deszczową

Zdecentralizowany system zagospodarowania wód opadowych

rów bioretencyjny wraz z roślinnością

Rowy bioretencyjne

Renaturyzacja rzek

Renaturyzacja rzek

wydmy z rdzeniem gabionowym

Wydmy z rdzeniem gabionowym

Progi podwodne

Progi podwodne, ostrogi i sztuczne zasilanie na brzegach o znacznym deficycie osadów piaszczystych

Płotki/wiązki faszynowe umocnienie wydm

Płotki/wiązki faszynowe jako wspomaganie naturalnej regeneracji wydm

Linie energetyczne

Wymiana napowietrznych linii energetycznych na podziemne

Zbiornik wodny Kiełpinek z monitoringiem opadów i systemem ostrzegania mieszkańcow

Budowa systemów monitoringu i ostrzegania ludności

zielone torowisko pokryte trawą

Zielone torowiska

ogród deszczowy rośliny w donicy

Ogrody deszczowe

plac wodny w obrębie budynków miejskich

Plac wodny

biurowce z drzewami

Superblok (super kwartał)

Zielony przystanek

Zielone przystanki