Dobre praktyki

Szukaj

Renaturyzacja rzek

Wydmy z rdzeniem gabionowym

Progi podwodne, ostrogi i sztuczne zasilanie na brzegach o znacznym deficycie osadów piaszczystych

Płotki/wiązki faszynowe jako wspomaganie naturalnej regeneracji wydm

Wymiana napowietrznych linii energetycznych na podziemne

Budowa systemów monitoringu i ostrzegania ludności

Zielone torowiska

Ogrody deszczowe

Plac wodny

Superblok (super kwartał)

Zielone przystanki

Łąki kwietne

Zastosowanie dolistne preparatu z krzemem

Ocena potencjału słonecznego dachów w mieście

Rozwój małej retencji

Chłodne dachy

Zastosowanie chłodnych dachów w Polsce i na świecie.

czytaj więcej 
Ochronne pasy zadrzewień śródpolnych

Agroleśnictwo

Kombinat Rolny Kietrz

czytaj więcej 
Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi

Modernizacja systemu odwadniania i dostosowanie systemu do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz

czytaj więcej 
Dachy zielone

Dachy zielone

Różne zastosowania technologii dachów zielonych w obiektach w Europie i w Polsce

czytaj więcej