Filmy edukacyjne

Filmy o zmianach klimatu

Mechanizm efektu cieplarnianego – doświadczenie

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.