Łąki kwietne

Nawiązują do naturalnych zbiorowisk roślinnych, łąki kwietne wyróżniają się w ekosystemie miejskim bogactwem gatunkowym i różnorodnością rodzimych roślin. Te zbiorowiska roślinności z dominacją barwnie kwitnących bylin i traw są tworzone w przestrzeni miast, obszarów wiejskich czy w ogrodach przydomowych, a także w terenach przekształconych i zdegradowanych. Ze względu na walory estetyczne, krajobrazowe, środowiskowe, a także praktyczne zaczynają zastępować trawniki. W porównaniu do tradycyjnych powierzchni trawiastych wymagają mniejszych nakładów prac pielęgnacyjnych, co oznacza mniejsze koszty utrzymania zieleni, oszczędności czasu i zasobów – energii, środków chemicznych i nawozów. 

Zastosowanie takiego rozwiązania w miastach przynosi wiele korzyści dla środowiska: 

  • Wzbogaca różnorodność biologiczną ekosystemu miejskiego, tworząc bezpieczne środowiska do życia i dostarczając pokarm dla owadów – pszczół, trzmieli, motyli – oraz małych ssaków i ptaków. Na jednej łące może występować nawet 300 gatunków roślin i zwierząt;
  • Łagodzi skutki suszy i wspomaga retencjonowanie wody ze względu na głęboki i bardziej rozbudowany system korzeniowy roślin łąkowych. Te zbiorowiska roślinne wchłaniają dwa razy więcej wody opadowej niż trawniki chroniąc przed podtopieniami i zmniejszając zapotrzebowanie na wodę;
  • Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza ponieważ rośliny rosnące na łąkach są znacznie wyższe niż tradycyjny trawnik przez co lepiej wyłapują pyły z powietrza.
  • Obniża temperaturę powietrza;
  • Zmniejsza koszty utrzymania zieleni miejskiej, co wynika z braku konieczności regularnego koszenia (dwa razy roku, można też kosić kosą) oraz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.
  • Poprawia jakości życia dostarczając pozytywnych wrażeń estetycznych i dając możliwość obcowania z naturą, nawet w środku miasta.
Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Krakowskie łąki kwietne

Polska, Kraków

Różnorodność biologiczna
Zdrowie publiczne
Gospodarka Wodna

Susza
Intensywne opady
Fale upałów

Łąka kwietna, Trawniki w Krakowie, Łąki kwietne w Krakowie, Łąki w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Kraków, Susza, Intensywne opady, Fale upałów, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna

Łąki kwietne w Białymstoku

Polska, Białystok

Różnorodność biologiczna
Zdrowie publiczne
Gospodarka Wodna

Susza
Intensywne opady
Fale upałów

Łąka kwietna, Łąka kwietna w Białymstoku, Łąka w Białymstoku, pasy drogowe, pasy drogowe w Białymstoku, trawniki, trawniki w Białymstoku, Fundacja Łąka, Susza, Intensywne opady, Fale upałów, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna

Łąki kwietne w Warszawie

Polska, Warszawa

Różnorodność biologiczna
Zdrowie publiczne
Gospodarka Wodna

Susza
Intensywne opady
Fale upałów

Łąka kwietna, pasy zieleni, Łąki kwietne w Warszawie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie, Warszawa, Susza, Intensywne opady, Fale upałów, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna