Materiały dla kół zainteresowań

Temat lekcji Scenariusz Prezentacja

System klimatyczny Ziemi - sprzężenia zwrotne

Scenariusz lekcji
Sprzężenia zwrotne – prezentacja

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.