Ocena potencjału słonecznego dachów w mieście

Energia słoneczna jest najczystszym, tanim i efektywnym źródłem energii. Powszechnie dostępna może być wykorzystywana w licznych celach, takich jak: produkcja energii elektrycznej, ogrzewanie i chłodzenie, przygotowywanie potraw, czy desalinizacja wody morskiej. Najbardziej popularne jest przekształcanie jej w ciepło i energię elektryczną.

Prezentowana praktyka ma służyć zwiększeniu efektywności użytkowania energii słonecznej przede wszystkim przez właścicieli domów jednorodzinnych. Metoda stanowi nowoczesne narzędzie do precyzyjnego określenia potencjału energii słonecznej dachów i pozwala na optymalizację efektów środowiskowych związanych z pozyskaniem energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przez kolektory słoneczne lub panele fotowoltaniczne.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Studium przypadku w Nysie

Polska, Nysa

Energetyka odnawialna

Fale upałów
Fale chłodów

Słoneczne dachy, Dach, Nysa, OZE, Energetyka odnawialna, Odnawialne Źródła Energii, Fale upałów, Fale chłodów