Ogrody deszczowe

Ogród deszczowy stanowią nasadzenia rodzimych roślin wieloletnich, zwykle w niewielkim zagłębieniu, mające na celu zatrzymywanie i wchłanianie wody deszczowej spływającej z nieprzepuszczalnych powierzchni,  na przykład dachów, podjazdów, tarasów. Taki ogród często  przypomina zwykłą rabatę kwiatową, a pełni rolę małego obiektu retencji przeznaczonego do przechwytywania wody deszczowej z obszaru znacznie większego (stanowi 7-20% powierzchni takiego terenu).

Najczęściej ogrody deszczowe tworzy się na naturalnym zboczu, w zagłębieniu od 20 do 40 cm, które obsadzane jest przede wszystkim roślinami hydrofitowymi czyli wodnolubnymi, które za pomocą systemu korzeniowego oczyszczają deszczówkę i umożliwiają jej stopniową infiltrację w głębsze warstwy podłoża. Zbiorowisko roślinności skutecznie usuwa nawet do 90% zanieczyszczeń zawartych w wodzie deszczowej spływającej z nawierzchni utwardzonych. Również przyczynia się do retencjonowania wody w danym miejscu, w porównaniu do konwencjonalnego trawnika efektywniej o 30%, tym samym odciąża miejską kanalizację.

Ogród deszczowy przez większość czasu jest suchy, tylko podczas opadów deszczu i przez pewien czas po nich utrzymuje wodę (infiltracja deszczówki może trwać do 48 godzin po dużych opadach deszczu).

Ogrody deszczowe mogą być zakładane praktycznie niemal w każdych warunkach, zarówno w gruncie, jak i w pojemniku. Przy projektowaniu ogrodu należy brać pod uwagę lokalne warunki. Warto zachować odległość ok 5 m od murów i fundamentów, aby wilgoć nie przenikała wprost do budynku. Często konieczne jest przygotowanie lub wymiana podłoża na bardziej chłonne (warstwa mulczu, warstwa mieszanki piasku z ziemią ogrodniczą i humusem i warstwa żwiru infiltracyjnego). Ze względu na równomierne rozprowadzenie wody deszczowej istotne jest utrzymanie płaskiej i wyrównanej powierzchni ogrodu. W projekcie należy uwzględnić system odprowadzania nadmiaru wód. Ogrody deszczowe nie wymagają nawożenia, substancje odżywcze rośliny pobierają z wody deszczowej.

Źródła informacji: 

https://sendzimir.org.pl/projekty/projekt-climate-nbs-polska/

Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania. Dastin Adamowski, Tomasz Glixelli, Paweł Paluch, Jacek Zalewski (2017), MWiK w Bydgoszczy and Arup

https://www.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/component/attachments/download/445

https://www.groundwater.org/action/home/raingardens.html

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Gdyńskie ogrody deszczowe

Polska, Gdynia

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne
Różnorodność biologiczna

Ekstremalne opady deszczu
Susza
Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła

Gdynia, Ogród deszczowy, Gdyński Ogród Deszczowy, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Ekstremalne opady deszczu, Susza, Wzrost temperatury powietrza, Fale upałów, Miejska Wyspa Ciepła, Retencja wód opadowych, Środowisko miejskie, Ogród przy InfoBox, Gromadzenie wody opadowej, Gromadzenie wody roztopowej, Miejskie ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe w Gdańsku

Polska, Gdańsk

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne
Różnorodność biologiczna

Ekstremalne opady deszczu
Susza
Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła

Gdańsk, Ogród deszczowy, Ogród Deszczowy w Gdańsku, Gdańskie Ogrody Deszczowe, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Ekstremalne opady deszczu, Susza, Wzrost temperatury powietrza, Fale upałów, Miejska Wyspa Ciepła, Retencja wód opadowych, Środowisko miejskie, Gromadzenie wody opadowej, Gromadzenie wody roztopowej, Gdańskie Wody, Miejskie ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe w Krakowie

Polska, Kraków

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne

Ekstremalne opady deszczu
Susza
Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła

Ogrody deszczowe w Krakowie, Ogrody deszczowe w Nowej Hucie, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Ekstremalne opady deszczu, Susza, Wzrost temperatury powietrza, Fale upałów, Miejska Wyspa Ciepła, Retencja wód opadowych, Środowisko miejskie, Gromadzenie wody opadowej, Gromadzenie wody roztopowej