Ogrody społeczne

Ogród społeczny, nazywany również ogrodem społecznościowym, to fragment przestrzeni miejskiej wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców, służącej uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Wiele modeli takich ogrodów istnieje, ale wśród innych form ogrodnictwa miejskiego wyróżniaje je wspólnotowość i otwartość. Przyszli użytkownicy są zaangażowani w prace na rzecz ogrodu często już na etapie projektowania, a także uczestniczą w porządkowaniu terenu, tworzeniu infrastruktury ogrodowej, sadzeniu roślin oraz biorą czynny udział w ich pielęgnacji. Poprzez praktykę ogrodniczą następuje integracja lokalnej społeczności przy wspólnej pracy i spędzaniu czasu wolnego bliżej natury. Z zasady przestrzeń ogrodu społecznego jest ogólnodostępna, a każdy zainteresowany może dołączyć do grupy ogrodników po spełnieniu kilku podstawowych warunków. 

W ogrodach społecznych, które służyć mogą zarówno celom społecznym, ekologicznym, jak i kulturalnym i rekreacji, organizowane są rozmaite warsztaty, pikniki, spotkania integracyjne, kameralne koncerty. Przykładem są działania edukacyjne dotyczące zbierania i wykorzystania deszczówki na potrzeby roślin ogrodowych, wspierające adaptację ogrodnictwa do zmieniającego się klimatu. Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne, na których można się dowiedzieć w jaki sposób zbierać, przechowywać i dystrybuować deszczówkę w ogrodzie oraz jak prowadzić ogród, żeby ograniczyć jego podlewanie, oraz zajęcia praktyczne związane z tworzeniem systemów zbierania deszczówki na potrzeby ogrodu społecznościowego.

Źródło informacji: 

http://bujnawarszawa.pl/ogrody/

http://www.chronmyklimat.pl

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Prinzessinnengarten na Moritzplatz

Niemcy, Berlin

Różnorodność biologiczna
Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura powietrza
Nawalne deszcze
Susza

Prinzessinnengarten na Moritzplatz, Kreuzberg, Ogród, Ogród społeczny, Ogród społecznościowy, Ogród w mieście, Miejskie pole uprawne, Zielone miejsca spotkań, Miejskie rośliny, Zieleń miejska, Przestrzeń miejska, Polityka społeczna, Integracja społeczna, Rewitalizacja zieleni, Mobilny ogród, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Wysoka temperatura powietrza, Nawalne deszcze, Susza, Mikroklimat

Sąsiedzki ogród na Paca 40

Polska, Warszawa

Zdrowie publiczne
Różnorodność biologiczna
Gospodarka wodna

Wysoka temperatura powietrza
Nawalne deszcze
Susza

Ogród, Ogród społeczny, Ogród społecznościowy, Ogród sąsiedzki, Ogród w mieście, Warszawa, Integracja społeczna, Retencja wody, Edukacja ekologiczna, Zieleń miejska, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Gospodarka wodna, Wysoka temperatura powietrza, Nawalne deszcze, Susza, Centrum Aktywności Lokalnej, Rekreacja, Zdrowy tryb życia, Ogród na Paca, Miejskie rośliny, Polityka społeczna