Optymalizacja zużycia i zwiększenie efektywności wykorzystania wody na obszarze gminy

SektorGospodarka wodna
ZagrożeniaSusza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów
Opis działaniaDziałanie polega na wdrożeniu rozwiązań sprzyjających oszczędzaniu wody i zabezpieczających dostęp do wody pitnej. Rozwiązania w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą prowadzą do znacznych oszczędności wody i energii oraz do zmniejszenia produkcji ścieków. Pozwalają na zredukowanie ryzyka wystąpienia niedoboru wody pitnej w okresach bezopadowych oraz zminimalizowanie negatywnych skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych, a ich odpowiednie zagospodarowanie w obrębie miejsca opadu pozwoli na redukcję ryzyka wystąpienia powodzi miejskich i podtopień (odciążenie kanalizacji deszczowej). Redukcja wskazanych zagrożeń sprzyja poprawie bezpieczeństwa ludności. Podejmowanie działań służących oszczędzaniu wody w obiektach należących do gminy powinno służyć promowaniu takich rozwiązań wśród prywatnych właścicieli i zarządców nieruchomości.
Interesariusze Interesariuszami są uczestnicy procesów zarządzania wodą w gminie (np. samorząd, spółki gminne) oraz mieszkańcy. Interesariuszami działania są władze lokalne, które mogą zmniejszyć wydatki związane z wykorzystaniem wody w obiektach użyteczności publicznej.
Warunki wdrożenia działaniaRealizacja działania wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych pozwoleń. Niezbędnym elementem działania jest współpraca z kompetentnymi ekspertami.
Słowa kluczowe Technologie wodooszczędne, efektywność wykorzystania wody, zagospodarowanie wód opadowych, obiekty użyteczności publicznej

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Przeprowadzenie audytu wodnego w budynkach użyteczności publicznej

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów

Audyt wodny, rozwiązania wodooszczędne, instalacje „wody szarej”, obiekty użyteczności publicznej

Wprowadzanie rozwiązań umożliwiających gospodarcze wykorzystanie wody opadowej w obiektach użyteczności publicznej

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe;

Gospodarcze wykorzystanie wody opadowej, retencjonowanie wody opadowej, zbiornik na deszczówkę, obiekty użyteczności publicznej

Wprowadzenie technologii wodooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów

Efektywność wykorzystania wody, oszczędzanie wody, technologie wodooszczędne, obiekty użyteczności publicznej