Parkingi zadaszone z instalacją OZE

Rozwój miast determinuje potrzebę rozwoju transportu zbiorowego (tramwaj, autobus, kolej miejska, metro) i ograniczenie przemieszczenia się ludności indywidualnymi samochodami. Możliwość parkowania w mieście jest obecnie znacznie ograniczona, a budowa nowych miejsc parkingowych kłopotliwa. W przestrzeni miejskiej powstają jednak nowe rozwiązania (parkingi Parkuj i Jedź) oraz jest stosowana fotowoltaika, czyli budowane są parkingi z instalacją OZE.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Parkingi zadaszone z instalacją OZE

Zadaszone parkingi wyposażane w instalację fotowoltaiczną są stosowane na wielostanowiskowych parkingach sieci Parkuj i Jedź (P+R) oraz na fotowoltaicznych parkingach na jeden samochód.

Polska, Warszawa

Transport
Budownictwo
Zdrowie publiczne
Energetyka

Wzrost temperatury
Fale upałów
Miejska wyspa ciepła
Ograniczenie różnorodności biologicznej
Zagrożenie występowaniem silnego wiatru

Parking, Parking zadaszony, Parkuj i Jedź, Ograniczenie emisji spalin, Zanieczyszczenia powietrza, Instalacja OZE, Instalacja fotowoltaiczna, Energetyka prosumencka, Magazyn energii, Instalacja hybrydowa, Fotowoltaiczny parking dla samochodów, Wzrost temperatury, Fale upałów, Miejska wyspa ciepła, Ograniczenie różnorodności biologicznej, Zagrożenie występowaniem silnego wiatru, Transport, Metro Młociny, Budownictwo, Zdrowie publiczne, Energetyka