Plac wodny

Wraz ze wzrastającym stopniem urbanizacji niezwykle ważna staje się zrównoważona relacja pomiędzy środowiskiem wodnym a ekosystemem miejskim. Aby rozwój miast był harmonijny, powinien zmierzać do wykorzystania wody, jako ważnego elementu środowiska. To właśnie woda oraz obecność zieleni w dużym stopniu określają jakość życia mieszkańców. 

Zlokalizowane w miastach zbiorniki wodne stanowią nie tylko ważny element gospodarki wodnej i środowiska, ale również pełnią rolę miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy woda w miastach pojawia się w nadmiarze i stanowi zagrożenie. Sprzyja temu następujące na skutek zmian klimatu zwiększenie częstotliwości gwałtownych opadów o dużej intensywności (powyżej 30 mm) oraz jednoczesne „zabetonowywanie” miast poprzez uszczelnianie terenu i wypieranie z przestrzeni miejskie zieleni i wody przez zabudowę i infrastrukturę. 

Plac wodny stanowi nową koncepcję zaproszenia wody do miast. To miejsce, gdzie może być gromadzona woda opadowa, a jednocześnie jest ważne dla społeczności lokalnej ze względu na inne funkcje. Przykładowo otwarty zbiornik w formie zagłębionego placu wodnego może być postrzegany jako obiekt rekreacyjny. Takie skwery wodne efektywnie spełniają swoje zadanie nie tylko przy małych opadach deszczu, ale również w przypadku nawałnic. Wypełniają się wówczas wodą opadową i magazynują ją do momentu, aż minie zagrożenie powodziowe, po czym woda odprowadzana jest z opóźnieniem do odbiornika naturalnego lub kanalizacji. Natomiast w okresie bezdeszczowym mieszkańcy mogą w pełni korzystać z innych rekreacyjno-wypoczynkowych funkcji pełnionych przez plac, czy to jako placu zabaw, boiska sportowego, amfiteatru czy po prostu miejsca relaksu i spotkań w miejscach o wyjątkowej architekturze. Wprowadzając w przestrzeń miejską tego typu formy zagospodarowania terenu warto pamiętać, że to podejście do zagrożenia klimatycznego polega na współpracy z żywiołem, a nie na walce z nim.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Plac Tåsinge

 

Dania, Kopenhaga, Tåsinge Plads

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne
Różnorodność biologiczna

Ulewne deszcze
Susza
Miejska Wyspa Ciepła

Plac Tåsinge, Plac wodny, Plac wodny w Kopenhadze, Woda deszczowa, Błękitno – zielona infrastruktura, Miejska wyspa ciepła, Skwer wodny, Climate Adaptation Plan, Lokalne podtopienia, Gospodarka wodna, Absorbcja opadów, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Ulewne deszcze, Susze, Miejska Wyspa Ciepła

Plac Kwiatów Macadamia,  Skwer Wodny (The Fleur de Macadam)

 

Kanada, Montreal

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne

Intensywne opady deszczu
Miejska Wyspa Ciepła

Plac Kwiatów Macadamia, Skwer Wodny, The Fleur de Macadam, Skwer wodny w Montrealu, Absorbcja opadów, Bioretencja, Opady deszczu, Gospodarka wodna, Zdrowie Publiczne, Intensywne opady deszczu, Miejska Wyspa Ciepła

Plac Wodny Benthemplein

 

Niderlandy, Rotterdam, Benthemplein

Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne

Nadmierne opady deszczu
Susza

Plac wodny, Plac Wodny Benthemplein, Plac wodny w Rotterdamie, Plac wodny w Holandii, Absorbcja opadów, Podtopienia, Ochrona przed podtopieniami Wodny plac miejski, Przestrzeń miejska, Błękitno – zielona architektura, Woda deszczowa, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Nadmierne opady deszczu, Susza