Płotki/wiązki faszynowe jako wspomaganie naturalnej regeneracji wydm

Stosowanie płotków lub wiązek faszynowych na wydmach ma na celu lepsze wychwytywanie piasku transportowanego przez wiatr w rejonie plaż, co sprzyja odbudowie wydm po sezonie sztormowym (jesień, zima). Piasek zakumulowany w sezonie wiosenno-letnim zostanie w znacznym stopniu wymyty przez fale atakujące brzeg podczas następnej zimy, na co zużyta zostanie ich energia. W ten sposób, brzegi wydmowe o umiarkowanych tendencjach erozyjnych można chronić w bardzo tani sposób. Jeżeli obserwacje terenowe wskazują na większą stabilność wydm, można je dodatkowo chronić przez nasadzenia specjalnych gatunków traw na ich koronach. Prezentowane rozwiązanie jest przykładem spełnienia zasady współdziałania z naturą w ramach dobrych praktyk ochrony brzegu.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Wydmy na brzegach morskich w Polsce o umiarkowanych tendencjach erozyjnych, modelowy odcinek brzegu: Lubiatowo-Białogóra, administrowany przez Urząd Morski w Gdyni

Polska, Lubiatowo-Białogóra

Gospodarka wodna,
Różnorodność biologiczna,
Leśnictwo

Gospodarka wodna,
Różnorodność biologiczna,
Leśnictwo

Wydmy, Regeneracja wydm, Lubiatowo, Białogóra, poziom morza, Morze, Fale, Prądy morskie, Morze Bałtyckie, Erozja, Procesy erozyjne, Płotki, Wiązki faszynowe