Poprawa komfortu termicznego użytkowników transportu publicznego

SektorTransport, Zdrowie publiczne
ZagrożeniaWysoka temperatura; w tym fale upałów; niska temperatura; w tym mróz
Opis działaniaDziałanie polega na wdrażaniu rozwiązań, które będą sprzyjać poprawie komfortu termicznego użytkowników transportu publicznego. Działanie odnosi się zarówno do środków transportu, jak i infrastruktury, z której korzystają pasażerowie oczekujący na środki transportu. Działanie obejmuje zakup nowoczesnego taboru nisko- i zeroemisyjnego, który będzie służył poprawie komfortu termicznego pasażerów przy niskim zużyciu paliwa i energii w porównaniu z napędami konwencjonalnymi. Możliwe jest wykorzystanie OZE, jeśli zapewniona zostanie odpowiednia infrastruktura, np. stacje ładowania pozyskujące prąd z instalacji fotowoltaicznych. Działanie obejmuje także budowę zielonych przystanków i modernizację istniejącej infrastruktury mającej na celu wprowadzenia zieleni. Działanie jest szczególnie ważne w miastach, w których realizowane w dużej skali może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła i poprawy warunków życia w mieście.
InteresariuszeInteresariuszami działania są użytkownicy transportu publicznego oraz instytucje zarządzające transportem publicznym. Interesariuszami działania są wszyscy mieszkańcy miasta, ponieważ działanie może przyczynić się do poprawy warunków życia w mieście.
Warunki wdrożenia działaniaWarunki wdrożenia praktyki są określone w przepisach prawa m.in. Prawie o ruchu drogowym i Prawie budowlanym oraz przepisach wykonawczych do tych aktów prawa. Realizacja działania wiąże się z szeregiem uwarunkowań konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dot. taboru i infrastruktury.
Słowa kluczoweKomunikacja publiczna, zielony przystanek, zieleń miejska, środek transportu

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Aranżacja zielonych przystanków

Transport, Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; niska temperatura; w tym mróz

Infrastruktura, zielony przystanek, zieleń miejska, komunikacja publiczna

Zakup taboru komunikacji publicznej

Transport, Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; niska temperatura; w tym mróz;

Infrastruktura, tabor miejski, autobusy, niskoemisyjny, zeroemisyjny