Progi podwodne, ostrogi i sztuczne zasilanie na brzegach o znacznym deficycie osadów piaszczystych

Duży deficyt osadów piaszczystych powoduje, że wykonywanie sztucznych zasilań bez działań wspomagających, takich jak ostrogi brzegowe, lub/i progi podwodne o zanurzonej koronie, lub/i tradycyjne falochrony wzdłużbrzegowe (o wynurzonej koronie), jest mało skuteczne. Z tego względu, na brzegach o dużej wartości zaplecza, tj. o dużej wartości ulokowanej za plażą infrastruktury, lub o unikalnych walorach przyrodniczych w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, stosuje się bardziej kompleksowe metody ochrony brzegu, polegające na wykonaniu progów podwodnych i ostróg uzupełnionych sztucznym zasilaniem. Przykładem takiego rozwiązania jest plaża w Kołobrzegu.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Plaża w rejonie miasta Kołobrzeg, administrowana przez dawny Urząd Morski w Słupsku, obecnie w Szczecinie

Polska, Kołobrzeg

Gospodarka wodna,
Różnorodność biologiczna,
Zdrowie publiczne.

Wzrost poziomu morza
Wzrost intensywności reżimów hydrodynamicznych (fale, prądy) na Morzu Bałtyckim

Wydmy, Kołobrzeg, Progi podwodne, Ostrogi, Sztuczne zasilanie na brzegach morskich, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Wzrost poziomu morza, Wzrost intensywności reżimów hydrodynamicznych na Morzu Bałtyckim, Morze Bałtyckie, Fale, Sztorm, Prądy morskie