Publikacje

Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych

Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych

czytaj więcej 

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027

czytaj więcej 

Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów

Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów

czytaj więcej 

Podręcznik adaptacji do zmian klimatu dla miast

Podręcznik adaptacji do zmian klimatu dla miast

czytaj więcej 
Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

czytaj więcej 
Atlas skutków zjawisk ekstremalnych

Atlas skutków zjawisk ekstremalnych

Atlas skutków zjawisk ekstremalnych

czytaj więcej 
Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

czytaj więcej 
Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

czytaj więcej 

Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy projektów realizowanych na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy projektów realizowanych na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym

czytaj więcej 

Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań

Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań

czytaj więcej 
Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

czytaj więcej 

Propozycje zmian przepisów w celu ich dostosowania do założeń polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom ekstremalnych zjawisk przyrodniczych (mitygacja)

Propozycje zmian przepisów w celu ich dostosowania do założeń polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom ekstremalnych zjawisk przyrodniczych (mitygacja)

czytaj więcej