Publikacje

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

czytaj więcej 
Atlas skutków zjawisk ekstremalnych

Atlas skutków zjawisk ekstremalnych

Atlas skutków zjawisk ekstremalnych

czytaj więcej 
Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

czytaj więcej 
Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

czytaj więcej 

Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy projektów realizowanych na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy projektów realizowanych na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym

czytaj więcej 

Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań

Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań

czytaj więcej 
Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

czytaj więcej 

Propozycje zmian przepisów w celu ich dostosowania do założeń polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom ekstremalnych zjawisk przyrodniczych (mitygacja)

Propozycje zmian przepisów w celu ich dostosowania do założeń polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom ekstremalnych zjawisk przyrodniczych (mitygacja)

czytaj więcej