Reorganizacja transportu publicznego w warunkach zmian klimatu

SektorTransport, Zdrowie publiczne
ZagrożeniaWysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Przymrozki; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu, powodzie nagłe, podtopienia
Opis działaniaDziałanie polega na usprawnieniu ruchu pojazdów i w szczególności dotyczy obszarów miejskich. Celem działania jest ograniczenie tworzenia się zatorów w ruchu drogowym, które przyczyniają się do zwiększonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu, wpływając negatywnie na zdrowie oraz życia mieszkańców. W kontekście adaptacji do zmian klimatu, działanie to przyczynia się do obniżenia emisji prekursorów ozonu, który tworząc się w atmosferze w ciepłej porze roku, znacząco może zwiększyć skutki zdrowotne w przypadku wystąpienia fal upałów. Działanie pozwoli na zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu, dzięki usprawnieniu funkcjonowania miejskiego transportu publicznego umożliwiając mieszkańcom sprawniejsze poruszanie się po mieście, w komfortowych dla zdrowia warunkach. Promowanie korzystania z transportu publicznego może następować poprzez tworzenie warunków dla sprawnego przemieszczania się środków komunikacji miejskiej w ruch drogowym, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu ruchem miejskim, tworzeniu priorytetów dla transportu publicznego, tworzeniu buspasów oraz budowaniu parkingów na obrzeżach miast (parkuj i jedź), a także wydzielaniu stref czystego transportu, aby ograniczać intensywność ruchu miejskiego.
InteresariuszeInteresariuszami działania są użytkownicy transportu publicznego oraz instytucje zarządzające transportem publicznym. Interesariuszami działania są wszyscy mieszkańcy miasta, ponieważ działanie może przyczynić się do poprawy warunków życia w mieście.
Warunki wdrożenia działaniaWarunki wdrożenia praktyki są określone w przepisach prawa m.in. Prawie o ruchu drogowym i Prawie budowlanym oraz przepisach wykonawczych do tych aktów prawa.
Słowa kluczoweKomunikacja publiczna, środek transportu, ruch miejski

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Budowa parkingów „Parkuj i jedź”

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; niska temperatura; w tym mróz; przymrozki; mgła

Infrastruktura, parkingi, zarządzenie ruchem, komunikacja publiczna

Zarządzanie ruchem miejskim

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Przymrozki; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu, powodzie nagłe, podtopienia

Infrastruktura, zarządzanie ruchem, komunikacja publiczna