Rowy bioretencyjne

Rowy bioretencyjne (ang. bioswales), nazywane też liniowymi ogrodami deszczowymi, są płytkimi, porośniętymi roślinnością zagłębieniami do odprowadzania wód opadowych. To jedno z rozwiązań stosowanych w przestrzeni miejskiej w celu przeciwdziałania skutkom nadmiernego uszczelnienia („zabetonowania”) dużych połaci terenu. Zazwyczaj są instalowane w obrębie parków lub bezpośrednio przy utwardzonych nawierzchniach takich, jak drogi, chodniki i parkingi. Wykorzystywane są do zbierania i odprowadzania wody opadowej do roślin, ogrodów deszczowych lub kanalizacji burzowej, jednocześnie pozwalając wodzie wnikać w glebę i być wchłanianą przez roślinność, w efekcie spowalniając spływ powierzchniowy i zmniejszając w ten sposób zagrożenie podtopieniami. Dodatkowo zapewniają poprawę jakości wody na drodze jej filtracji. W celu zwiększenia zdolności retencji wody perforowana rura może być umieszczona w wykopie, podobnie jak w przypadku drenażu francuskiego. Pozwala to również na skierowanie nadmiaru przepływu do pożądanego miejsca. Nachylenie takiego rowu powinno być o spadku nieprzekraczającym 5%, ale nieco wgłębione, aby zminimalizować prędkość odpływu i erozję zbocza rowu oraz umożliwić maksymalną filtrację. Przy ich budowie zalecany jest kształt paraboliczny lub trapezowy z nachyleniem skarp maksymalnie 3:1 oraz obsadzenia rodzimymi gatunkami roślin terenów podmokłych. Większe rośliny, takie jak krzewy lub drzewa owocowe mogą być sadzone na szczycie rowu, aby zapewnić dodatkową ochronę przed erozją zbocza. 

Rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury takie, jak rowy bioretencyjne, mają nie tylko wartość praktyczną, wpływając na ograniczenie spływu powierzchniowego czy zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, ale również pełnią funkcje społeczno-kulturowe oraz estetyczne. Coraz częściej są stosowane na świecie, ponieważ wykorzystując naturalne procesy zachodzące w przyrodzie pozwalają na zachowanie równowagi środowiska na terenach zurbanizowanych.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Dziedziniec Kennedale

Kanada, Kennedale

Gospodarka wodna

Zdrowie publiczne

Nadmierne opady deszczu
Powodzie miejskie
Susza
Wzrost temperatury powietrza

Kennedale, Rowy bioretencyjne, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Nadmierne opady deszczu, Powodzie miejskie, Susza, Wzrost temperatury powietrza, Poprawa jakości wody, Podtopienia, Wody opadowe, Odpływ wody, Opady burzowe

Rów bioretencyjny przy ulicy Washingtona w Syracuse

East Washington Street, Syracuse, NY, Stany Zjednoczone

Gospodarka wodna

Zdrowie publiczne

Nadmierne opady deszczu
Powodzie miejskie
Podtopienia
Wzrost temperatury powietrza

City Hall Syracuse, Syracuse, Rowy bioretencyjne, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Nadmierne opady deszczu, Powodzie miejskie, zrost temperatury powietrza, Poprawa jakości wody, Przelewy kanalizacyjne, Woda opadowa, Opady burzowe, Liniowy ogród deszczowy, Zatrzymanie wody deszczowej, Błękitno – zielona infrastruktura

Rowy bioretencyjne Nestucca Valley

Gospodarka wodna

Zdrowie publiczne

Nadmierne opady deszczu
Powodzie miejskie
Podtopienia
Wzrost temperatury powietrza

Oregon, Nestucca Valley, Rowy bioretencyjne, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Gromadzenie wody opadowej, Powódź, Wody opadowe, Jakość wody, Nadmierne opady deszczu, Powodzie miejskie, Podtopienia, Wzrost temperatury powietrza, Spływ powierzchniowy, Przelewy kanalizacyjne, Błękitno – zielona infrastruktura, Magazynowanie wody, Zatrzymanie wody