Superblok (super kwartał) – tworzenie wyodrębnionych przestrzeni miejskich

Obszary miejskie zamieszkuje obecnie ponad 50% światowej ludności, a udział ten szybko rośnie. Ze względu na powiązania z czynnikami gospodarczymi (przemysł, zakłady produkcyjne, kopalnie, porty etc.) miasta rozwijają się na terenach o wysokim ryzyku związanym z zagrożeniami środowiskowymi, również wynikającymi ze zmian klimatu. Przekształcanie przestrzeni miejskiej w bardziej przyjazną do życia mieszkańcom jest celem tego rozwiązania. Tworzenie superbloków (super kwartałów) pozwala odzyskać przestrzeń publiczną dla mieszkańców i przekształcić w zielone ciągi piesze i miejsca wypoczynku. To także remedium na inne problemy miejskie, takie jak zatłoczenie ulic, zanieczyszczenie powietrza, nadmierny hałas, wypadki samochodowe.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Poblenou Superblock

Hiszpania, Barcelona

Zdrowie publiczne
Transport
Różnorodność biologiczna

Powodzie
Wzrost poziomu morza
Wzrost temperatury
Fale upałów
Utrata bioróżnorodności
Częstsze i intensywniejsze susze

Superblok, Super kwartał, Superblok w Barcelonie, Superblock w Hiszpanii, Plan mobilności miejskiej, Adaptacja przestrzeni miejskiej, Dywersyfikacja środków transportu, Powodzie, Wzrost poziomu morza, Wzrost temperatury, Fale upałów, Utrata bioróżnorodności, Susza, Zdrowie publiczne, Transport, Różnorodność biologiczna