Usprawnienie systemu zaopatrzenia w ciepło w gminie

SektorEnergetyka, Budownictwo
ZagrożeniaWysoka temperatura; w tym fale upałów
Opis działaniaCelem działania jest poprawa jakości dystrybucji ciepła w gminie. W szczególności może to nastąpić poprzez wymianę sieci kanałowych na preizolowane, wdrażanie systemów tzw. inteligentnych sieci zdalnie sterownych i dostosowanych do faktycznego zapotrzebowania na ciepło, czy wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu poprzez dostarczenie ciepła sieciowego do obiektu, które za pomocą agregatu adsorpcyjnego generuje chłód. Działanie umożliwia wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu służącego poprawie komfortu między innymi w budynkach użyteczności publicznej (np. szpitalach, żłobkach, przedszkolach) podczas letnich upałów. Działanie służy poprawie efektywności energetycznej poprzez optymalizację wykorzystania ciepła sieciowego w okresie lata, co realizuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Działanie jest realizowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, których zadaniem jest efektywne i niezawodne dostarczanie ciepła do budynków. Oznacza to zapewnienie dostaw ciepła w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości i w sposób najbardziej efektywny, tzn. bez zbędnych strat.
InteresariuszeInteresariuszami działania są spółki miejskie zaopatrujące gminy w ciepło (ciepłownie), samorządy gminne, władze miast, które z reguły są 100% udziałowcami ciepłowni miejskich, osoby prawne (przedsiębiorstwa).
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, zgodnie z przyjętymi planami działania i umowami. Rozwiązanie nie wymaga budowy osobnej sieci chłodniczej. Konieczne jest zaprojektowanie i zainstalowanie w budynkach agregatów absorpcyjnych.
Słowa kluczoweCiepło, kanały preizolowane, komfort cieplny

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Poprawa komfortu w budynkach poprzez wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu poprzez dostarczenie ciepła sieciowego do obiektu

Energetyka, Budownictwo

Wysoka temperatura; w tym fale upałów

Komfort cieplny, ciepło sieciowe, chłód, agregat absorpcyjny

Wymiana ciepłowniczych sieci kanałowych na preizolowane

Energetyka, Budownictwo

Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; Podtopienia

sieci kanałowe, inteligentne sieci, ciepło, rury preizolowane