Wprowadzenie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury (BZI)

SektorZarządzanie kryzysowe
ZagrożeniaSusza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe.
Opis działaniaSytuacje kryzysowe spowodowane zagrożeniami klimatycznymi każdorazowo stanowią wyzwanie dla służb ratowniczych i struktur zarządzania kryzysowego. Odpowiednie przygotowanie obejmuje zatem zapewnienie zasobów ludzkich oraz środków np. szkoleń niezbędnych do realizacji zadań. Wsparcie służb zarządzania kryzysowego dotyczy przede wszystkim fazy zapobiegania oraz przygotowania i ma na celu podniesienie skuteczności działań służb i organów w fazie reagowania.
Interesariusze Interesariuszami są służby ratownicze oraz organy zarządzania kryzysowego, które dzięki realizacji działania zwiększą swoją zdolność do zapobiegania skutkom zjawisk ekstremalnych i efektywnego niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku zagrożeń klimatycznych. Realizacja działania będzie również korzystna dla wszystkich mieszkańców, ponieważ wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest rozpoznanie potrzeb służb ratowniczych oraz organów zarządzania kryzysowego, co umożliwi skierowanie odpowiedniego wsparcia.
Słowa kluczowe służby ratunkowe, zapobieganie, przygotowanie, reagowanie

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Wprowadzenie rozwiązań BZI na budynkach (zielone dachy, zielone ściany, zielone fasady)

Gospodarka wodna, Budownictwo, Różnorodność biologiczna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia

Błękitno-zielona infrastruktura, zielone dachy, zielona ściany

Wprowadzenie rozwiązań małej retencji (stawy retencyjne, niecki i rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe)

Gospodarka wodna, Budownictwo, Transport, Różnorodność biologiczna

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska;

Błękitno-zielona infrastruktura, niecki retencyjne, stawy retencyjne, ogrody deszczowe