Współpraca na rzecz adaptacji do zmian klimatu w rolnictwie i na obszarach wiejskich

SektorRolnictwo, Polityka adaptacyjna
ZagrożeniaSusza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;
Opis działaniaDziałanie odnosi się do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami łańcucha żywnościowego (instytucjami, rolnikami, przetwórcami, konsumentami). Współpraca, w zależności od rodzaju partnera, może przybierać różne formy. W kontekście adaptacji do zmian klimatu ważne jest tworzenie wspólnych zespołów doradczych, a także konsultowanie podejmowanych działań. W sytuacji ograniczonych środków finansowych, współpraca samorządów z podmiotami staje się pragmatycznym sposobem na zebranie wymaganych zasobów ludzkich czy rzeczowych. Rozważona może również być współpraca z podmiotami zagranicznymi.
InteresariuszeGłównymi beneficjentami działania są podmioty współpracujące ze sobą. Czerpią one ze współpracy zarówno korzyści indywidualne, jak i obopólne. Poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, władze samorządowe podnoszą swoje kompetencje w zakresie adaptacji do zmian klimatu i przyczynią się do wsparcia procesów adaptacyjnych na terenie gminy.
Warunki wdrożenia działaniaOrganizowanie przez samorząd terytorialny współpracy z podmiotami podlega zasadom wynikającym bezpośrednio z obowiązujących regulacji prawnych. Warunkiem wdrożenia działania jest zidentyfikowanie partnerów, którzy będą otwarci na wymianę doświadczeń i zainteresowani problematyką zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Słowa kluczoweWspółpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń, dobre praktyki

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Współpraca z jednostkami doradztwa rolniczego oraz jednostkami badawczym

Rolnictwo, Edukacja, Polityka adaptacyjna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;

ODR, współpraca, doradztwo rolnicze, technologie produkcji

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rolnictwo, Edukacja, Polityka adaptacyjna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;

NGO, organizacje pozarządowe, współpraca

Współtworzenie lokalnych partnerstw tematycznych w zakresie problematyki zmian klimatu w rolnictwie

Rolnictwo, Edukacja, Polityka adaptacyjna

Susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne;

Partnerstwo, współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń