Wydmy z rdzeniem gabionowym

Wydmy z rdzeniem gabionowym są wydmami odbudowanymi na brzegach o silnych tendencjach erozyjnych, po ich (prawie) całkowitym zniszczeniu, z piasku dostarczonego na brzeg w procesie sztucznego zasilania plaży. W celu zapewnienia większej ochrony zaplecza w nowo ukształtowane wydmy wbudowuje się kosze z drutu cynkowanego, dodatkowo pokrytego PCW, które wypełnia się ściśle kamieniami o średnicy od kilku do kilkunastu cm. Kamienie te muszą być naturalnie obtoczone w celu zapobieżenia przecinania drutu przez uderzające o siebie kamienie podczas układania koszy i bezpośrednich uderzeń fal podczas sztormów, po rozmyciu piasku. Rdzenie służą jako ostateczna linia obrony brzegu przed przerwaniem i są w stanie wytrzymać napór fal przez dłuższy czas podczas sztormu, gdy materiał wydmy ulegnie rozmyciu. Po jego ustaniu brzeg i wydmy należy powtórnie zasilić piaskiem, a kosze gabionowe powinny zostać naprawione i uzupełnione i ponownie nim przykryte. Sztuczne wydmy można obsadzać trawą w celu uzyskania naturalnego krajobrazu podczas dłuższych okresów bezsztormowych. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z zasadą współdziałania z naturą: nienaturalne materiały (drut stalowy, geowłókniny) stanowią znikomą część całkowitej objętości konstrukcji i nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Wydmy w rejonie nasady Półwyspu Helskiego, gdzie występują silne i bardzo silne tendencje erozyjne, obszar administrowany jest przez Urząd Morski w Gdyni.

Polska, Półwysep Helski

Gospodarka wodna,
Różnorodność biologiczna,
Zdrowie publiczne
Transport

Wzrost poziomu morza
Wzrost intensywności reżimów hydrodynamicznych (fale, prądy) na Morzu Bałtyckim

Wydmy, Półwysep Helski, Jastrzębia Góra, Ostrowo, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Wzrost poziomu morza, Wzrost intensywności reżimów hydrodynamicznych na Morzu Bałtyckim, Morze Bałtyckie, Fale, Sztorm, Prądy morskie, Gabiony