Wymiana napowietrznych linii energetycznych na podziemne

Zerwanie napowietrznej linii energetycznej powoduje czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, generując jednocześnie dodatkowe koszty dla dostawcy. Wraz ze zmianami klimatu należy spodziewać się częstszego występowania gwałtownych zjawisk pogodowych tj. porywiste wiatry, intensywne opady, burze. Wszystkie te zjawiska mają negatywny wpływ na infrastrukturę energetyczną – wyładowania atmosferyczne mogą uszkadzać wyposażenia linii energetycznych, upadające drzewa mogą zrywać przewody napowietrzne pomiędzy słupami wsporczymi. Jedną z przyczyn uszkodzeń linii energetycznych są specyficzne warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz, sadź, silny wiatr) powodujące oblodzenie elementów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, osadzanie się śniegu na przewodach linii elektroenergetycznych i w konsekwencji ich uszkodzenia.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Prace prowadzone przez Elenia – operatora sieci elektroenergetycznej w Finlandii

Finlandia

Energetyka
Sieci elektroenergetyczne

Porywiste wiatry
Wyładowania atmosferyczne
Intensywne opady deszczu lub śniegu
Oblodzenia

Podziemne linie energetyczne, Linie energetyczne w Finlandii, Porywiste wiatry, Wyładowania atmosferyczne, Intensywne opady deszczu lub śniegu, Oblodzenia, Energetyka, Sieci elektroenergetyczne, Podziemna sieć elektroenergetyczna, Transformacja linii energetycznych