Zabezpieczenie budynków i terenu nieruchomości przed silnym wiatrem

SektorBudownictwo, Zdrowie publiczne
ZagrożeniaSilny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje;
Opis działaniaDziałanie ma na celu zabezpieczenie budynków i terenu nieruchomości przed silnym wiatrem. Działania dotyczy dachów na budynkach, a w szczególności obiektów takich jak wiaty; altany; garaże wolnostojące oraz elementy potencjalnie zagrażające życiu lub zdrowiu – banery, duże połacie elementów metalowych, sezonowe sklepiki lub obiekty działalności usługowej. Działanie polega na projektowaniu wiat i zadaszeń na większe obciążenie, wyznaczaniu korytarzy wiatrowych w miastach (na obszarach uwzględnionych w planie zagospodarowania przestrzennego), wykonywaniu działań prewencyjno-kontrolnych; wykonywaniu prac służących utrzymaniu dachów i zadaszeń wiat, monitoringu budynków uwzględniającego działanie wiatru huraganowego lub trąb powietrznych.
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy i użytkownicy budynków oraz właściciele i zarządcy budynków. Interesariuszem działania jest także samorząd.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest rozpoznanie i uwzględnienie aktualnego stanu prawnego oraz aktualnych wymogów w zakresie zabezpieczenia budynków i terenu nieruchomości przed silnym wiatrem. Procedurę postępowania związaną z określeniem oddziaływania wiatru na konstrukcję przedstawia norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. Warunki techniczne dla budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Słowa kluczoweBudynek publiczny, dach budynku, zadaszenie, tablice reklamowe

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Monitorowanie stanu zadaszeń obiektów budowlanych

Budownictwo, Zdrowie publiczne

Silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje;

Budynek publiczny, dach, monitoring zadaszenia

Wspieranie projektowania i realizacji dachów wytrzymałych na silny wiatr

Budownictwo, Zdrowie publiczne

Silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje

Budynek publiczny, dach, monitoring zadaszenia

Wspieranie projektowania i realizacji tablic reklamowych i dwustronnych konstrukcji reklamowych wytrzymałych na silny wiatr

Budownictwo, Zdrowie publiczne

Silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje;

Tablice reklamowe, stan techniczny, warunki techniczne