Zabezpieczenie konstrukcji dachu budynków wiejskich przed silnym wiatrem

Przyglądając się zniszczonym dachom w skutek huraganowego wiatru, można dojść do wniosku, że najsłabszym ogniwem nie są elementy drewniane, a z reguły zniszczeniu ulegają połączenia pomiędzy poszczególnymi fragmentami drewnianej konstrukcji dachowej oraz słabe połączenia dachu z murowaną częścią domu. 

Na schemacie przedstawiono sposób w jaki wiatr może oddziaływać na konstrukcję więźby dachowej. Obciążenia na kierunku 1 to poderwania będące skutkiem ssania wiatru na połaci zawietrznej. Najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest zdolność utrzymania więźby na podporze, czyli na betonowych wieńcach. Zależy to wprost od nośności na wyrywanie zastosowanych połączeń. W sytuacji parcia wiatru z kierunku 2, w większości przypadków więźba ulega również zniszczeniu na skutek uszkodzenia połączeń podporowych. Zabezpieczenie dachy przed oddziaływaniami z kierunku 3 jest bardziej złożone i praktycznie nie jest możliwe uzyskanie wymaganej nośności pojedynczego połączenia. W tym przypadku należy zastosować odpowiedni system stężenia wiatrowego, wykorzystujący sztywność całej bryły dachowej. Zapobiegamy w ten sposób efektowi domina, który może się pojawić jeżeli dachy o prostych bryłach nie są poprawnie stężone. 

Rozwiązania stosowane w celu zabezpieczenia dachu przed silnym wiatrem polegają na zwiększeniu jakość i nośność kilku kluczowych połączeń więźby dachowej, aby cała konstrukcja zwiększyła swoją wytrzymałość. Jednym ze sposobów jest użycie jako łącznika budowlanego stalowego złącza ciesielskiego w postaci wzmocnionych kątowników i innych kształtów, które przenoszą znacznie większe obciążenia niż gwoździe krokwiowe i wkręty ciesielskie. Innymi są pierścienie zębate Bulldog, tj. metalowe wkładki stosowane do wzmocnienia wszelkich połączeń śrubowych. Zwiększają nośność całego połączenia śrubowego, w skrajnych przypadkach nawet czterokrotnie w stosunku do nośności samej śruby. Tak proste zabiegi jak wzmocnienie połączenia dachu w wieńcem z użyciem kątowników wzmocnionych i zastosowanie połączeń śrubowych pierścieniami Bulldog, można wykonać niewielkim kosztem w przypadku większości konstrukcji dachowych. 

Kolejnym wzmocnieniem konstrukcji dachu, na które warto zwrócić uwagę jest systemu stężenia wiatrowego. To system bazujący na stalowej taśmie perforowanej odpowiednio napiętej i połączonej z drewnianą konstrukcją nośną dachu za pomocą kilku istotnych elementów – blach węzłowych i złączek napinających taśmę. Tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu i poprawnego montażu, może on stanowić stężenie konstrukcji więźby dachowej. 

Wymienione rozwiązania są powszechnie stosowane w krajach i regionach zmagającymi się z tornadami i huraganami. Im wcześniej zaczniemy podobne używać w naszych budynkach tym mniej zniszczeń doświadczymy w przyszłości.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Wzmocnienie konstrukcji dachów – wieś Kalina w województwie Śląskim

Polska, wieś Kalina

Budownictwo

Silny wiatr

Kalina, Wiatr, Silny wiatr, Hiragan, Dach, Konstrukcja dachu, Wzmocnienie dachu, Więźba, Stalowe złącza, System stężenia wiatrowego, Złącza ciesielskie, Stalowa taśma perforowana, pierścienie zębate Bulldog