Zarządzanie systemem przyrodniczym gminy

SektorRóżnorodność biologiczna, polityka adaptacyjna
ZagrożeniaBrak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie ma na celu usprawnienie zarządzania systemem przyrodniczym miasta, jego świadome kształtowanie i ochronę przed zabudową. Działanie ma służyć także wsparciu samorządu w podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej, a także funkcji ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. Działanie ma także służyć ograniczeniu skutków zmian klimatu i presji działalności człowieka na ekosystemy w gminie.
InteresariuszeInteresariuszami działania są przede wszystkim urzędnicy. Dzięki realizacji działania decyzje podejmowane w gminie będą miały podstawę w wiedzy o zasobach i walorach przyrodniczych gminy. Interesariuszami są także mieszkańcy i użytkownicy gminy. Interesariuszami są właściciele lub podmioty zarządzające terenem, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody w gminie.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie przez gminę warunków organizacyjnych (zasoby ludzkie, systemy informacyjny gminy) i finansowych. Działanie wymaga współpracy z ekspertami o odpowiednich kompetencjach w zakresie ochrony przyrody. Wdrożenie niektórych działań może wymagać współpracy z podmiotami, takimi jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Polskie lub Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Słowa kluczoweBłękitno-zielona infrastruktura, ekosystemy, tereny zieleni, zasoby przyrodnicze

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby zarządzania przyrodą w gminie

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Tereny zieleni, ekosystemy, zasoby przyrodnicze, inwentaryzacja przyrodnicza

Monitorowanie zadrzewień w gminie

Różnorodność biologiczna

Silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje

Ocena stanu zadrzewiania, tereny zieleni, przestrzeń publiczna, inwentaryzacja przyrodnicza

Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą

Różnorodność biologiczna, Polityka adaptacyjna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne

Błękitno-zielona infrastruktura, tereny zieleni, tereny wód