Zastosowanie dolistne preparatu z krzemem

Krzem jest pierwiastkiem naturalnie występującym w glebach, jego ilość zależy od składu skał macierzystych. Jednak nie jest on łatwo dostępny dla roślin. Aby optymalnie wysycić rośliny tym pierwiastkiem, niezbędne jest zasilanie ich przy wykorzystaniu nawozów zawierających krzem. Regularne i zbilansowane odżywienie krzemem daje wymierne korzyści. Przy niedoborze w glebie przyswajalnych form krzemu dolistne stosowanie krzemu może wpływać pozytywnie na kondycję roślin, wielkość i jakość plonów. 

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Zastosowanie dolistne preparatu z krzemem

Polska

Rolnictwo

Susza
Wysoka temperatura

Krzem, Plonowanie roślin, Zwiększenie chlorofilu, Zwiększenie biomasy korzeniowej, Zwiększenie plonu, Rolnictwo, Susza, Wysoka temperatura