Zdecentralizowany system zagospodarowania wód opadowych

Nadmierny spływ wód opadowych z utwardzonych powierzchni wywołany intensywnym deszczem wielokrotnie powodował lokalne podtopienia, przeciążenia systemu kanalizacji i  oczyszczania ścieków oraz wzrost kosztów jego utrzymania. W okresach gorących i suchych natomiast stale rosły koszty nawadniania i pielęgnowania zieleni miejskiej. W oparciu o  obserwowane i przyszłe trendy klimatyczne przewiduje się nasilenie tych problemów wraz ze zmianą warunków klimatycznych. Władze miasta Ober-Grafendorf zareagowały na  tę  sytuację wdrażając system zarządzania wodą deszczową w ramach przyjaznego dla  środowiska projektu ulicy. To rozwiązanie adaptacyjne pomaga zmniejszyć koszty publiczne, przynosi wiele innych korzyści i ma znaczny potencjał innowacyjny w zakresie zrównoważonego i wrażliwego na klimat budownictwa lokalnych dróg.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Projekt „eko-street” („Ökostraße”) zrealizowany w Ober-Grafendorf w  powiecie St. Pölten-Land, w kraju związkowym Dolna Austria

Ober-Grafendorf w  powiecie St. Pölten-Land, Dolna Austria

Gospodarka wodna

Zdrowie publiczne

Intensywne opady deszczu
Podtopienia
Fale upałów
Susze

Eko-street, Ökostraße, Ober-Grafendorf, System zagospodarowania wód opadowych, Wody opadowe, Podtopienia, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Intensywne opady deszczu, Fale upałów, Susze, Pasy zieleni, Krajobraz miasta, Bilans wodny, Zarządzanie wodą opadową, Odprowadzenie wody, Magazynowanie wody deszczowej, Zrównoważane budownictwo dróg, Climate Star